VI Forum Nowej Gospodarki w Katowicach

Ekoenergia jako inteligentna specjalizacji Polski oraz perspektywy rozwoju budownictwa niskoenergetycznego w naszym kraju – te i wiele innych zagadnień stało się przedmiotem dyskusji podczas VI Forum Nowej Gospodarki, które odbyło się 13 czerwca na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach-Ligocie.

Już po raz szósty liderzy biznesu, nauki i administracji spotkali, by podjąć wspólną debatę nad przyszłością energetyczną naszego kraju. Rozmowy o zielonej energetyce stały się istotne zwłaszcza teraz, gdy powstaje plan uniezależnienia UE od dostaw rosyjskiego gazu, a Polska staje przed kolejnym etapem wdrażania dyrektywy UE o promowaniu odnawialnych źródeł energii.

Podczas sesji poświęconej ekoenergii, która stać się może tzw. inteligentną specjalizacją Polski, uczestnicy podjęli próbę odpowiedzi na pytania:

  • Jakie są warunki dla rozwoju zielonej energetyki w naszym kraju?
  • Czy produkcja energii odnawialnej to technologiczna i finansowa szansa, czy tylko ustawowy, wynikający z unijnych dyrektyw, obowiązek?
  • Czy w Polsce jest możliwe wdrożenie pilotażowego programu rozwoju energii  OZE (odnawialne źródła energii) na wzór niemieckiej Energiewende?

Równie istotną sesją podczas tegorocznego Forum Nowej Gospodarki była ta poświęcona przyszłości budownictwa niskoenergetycznego w Polsce.

W ramach panelu omówiono stan rozwoju tego sektora w kraju i w woj. śląskim, stopień zainteresowania inwestorów indywidualnych budownictwem niskoenergetycznym i pasywnym, ekonomiczne korzyści płynące z takich inwestycji, jak również stopień zaawansowania wdrożenia dyrektywy UE dotyczącej niskoenergetyczności budynków do polskich realiów.

Oprócz tych dwóch wiodących zagadnień, przedmiotem dyskusji w Parku Naukowo-Technologicznym były także następujące tematy:

  • Społeczna odpowiedzialność biznesu jako instrument podniesienia innowacyjności południowego regionu Polski
  • Szanse rozwoju energetyki prosumenckiej do 2020 roku
  • Gminy radzące sobie z problemem niskiej emisji jako przykłady rozwoju nowych technologii
  • Możliwości uzyskania przez firmy sektora MSP dofinansowania dla innowacyjnych pomysłów, w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014 -2020
  • Szanse dla inwestorów zagranicznych na rynku południowej Polski
  • Możliwości współpracy sektora IT i energetyki, czyli siedzi smart grid

Podczas Forum odbyły się także dwustronne spotkania przedstawicieli firm w formule B2B, jak również konsultacje eksperckie dotyczące regulacji prawnych i podatkowych dla biznesu w Polsce i w Niemczech.

Po obradach na terenie Parku rozpoczęły się plenerowy piknik oraz wystawa nowych technologii energooszczędnych. W sposób zrozumiały, a jednocześnie atrakcyjny na pikniku tłumaczone były zagadnienia związane z działaniem i wykorzystaniem energii, przede wszystkim tej pochodzącej z odnawialnych źródeł (OZE).

Na stoiskach wystawców można było zobaczyć działające modele maszyny parowej, turbiny wiatrowej, urządzenia napędzane energią słońca lub wiatru. Były też konstrukcje młodych inżynierów i warsztaty z czerpania papieru oraz zwiedzanie ekologicznych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. Na tę okazję Tauron zbudował miasteczko edukacyjne dla najmłodszych, gdzie odbywały się zajęcia i zabawy związane z bezpiecznym korzystaniem z energii elektrycznej, z kolei ENEA przyjechała ekologiczną ciężarówką pełną energetycznych i elektryzujących niespodzianek.

Goście pikniku mogli zobaczyć symulatory jazdy samochodowej, symulatory zderzeń i dachowania. Specjaliści Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach uczyli, jak bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym. Przeprowadzili też konkurs z wiedzy o ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy, a jego zwycięzca opuścił Park z nowym rowerem górskim.

Ponadto były też muzyka, zabawa, grill i wspólne biesiadowanie. Towarzyszyły im występy śląskich zespołów i solistów. W tym roku byli to młodzi artyści z Miejskiego Domu Kultury „Ligota”, zespół Audiocracy i uczestniczka programu X-Factor – Karolina Łużniak. Gwiazdą wieczoru był Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Organizatorami VI Forum Nowej Gospodarki byli: Marszałek Województwa Śląskiego, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych oraz Euro InnoPark.

VI FNG uzyskało honorowy patronat Wiceministra Gospodarki, Wiceministra Infrastruktury i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Marszałka Województwa Małopolskiego – Marka Sowy. Wydarzeniu patronował też Prezydent Miasta Katowice – Piotr Uszok.

Partnerami tegorocznej edycji byli: Miasto Katowice, Tauron, Enea, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Planergia, Dimension Data, Katowicki Holding Węglowy, DisplayLink, APA, Bank Pekao, a także Miejski Dom Kultury „Ligota”, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, Technikum Lotnicze ZDZ oraz Technikum nr 8, Studenckie Koło Naukowe Czystych Technologii Energooszczędnych z Politechniki Śląskiej, Koło Naukowe Odnawialnych Źródeł Energii „Grzała”, Centrum Edukacji Ekologicznej „Ziemia i My” oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

Komentowanie jest wyłączone.