„Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum”

Polscy specjaliści od dawna podbijają Europę i świat, a ich wynalazki cieszą się uznaniem na całym świecie. Mimo to jako kraj nadal nie wypadamy najlepiej pod względem innowacyjności gospodarki. Powodem tego nie jest brak potencjału i pomysłów na nowoczesne technologie, ale problem z pozyskaniem środków na ich dofinansowanie. Nieważne jak innowacyjne byłyby idee młodych przedsiębiorców – bez kapitału nie będą mogły się rozwijać. Oprócz własnych środków, potrzebnych na rozpoczęcie działalności, przedsiębiorca musi posiadać też dostateczną wiedzę jak rozwinąć i skomercjalizować swój wynalazek. Gdzie zatem szukać wsparcia w dobie kiedy niewiele instytucji decyduje się pomóc początkującym przedsiębiorcom?

Euro-Centrum, jako katowicka instytucja otoczenia biznesu i wyspecjalizowany ośrodek innowacyjności, uruchomiła projekt „Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum”, który pomoże kolejnym innowacyjnym pomysłodawcom rozwinąć skrzydła w świecie biznesu!

Celem projektu „Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum” jest utworzenie 12 przedsiębiorstw, działających na bazie innowacyjnych pomysłów w dziedzinach:

odnawialnych źródeł energii

ochrony środowiska

biotechnologii

chemii

ICT

medycyny

Akcelerator poszukuje osób, które wykażą się oryginalnością, dużą determinacją oraz w pełni zaangażują się w realizację twórczych pomysłów. Pomoże im w tym profesjonalny zespół ekspertów Euro-Centrum, który zdobywał doświadczenie m.in. przy realizacji projektu „Kapitał dla energii”, w efekcie którego utworzono 12 technologicznych spółek.

Adresatami projektu są:

ü pomysłodawcy (osoby fizyczne) zainteresowani założeniem nowej firmy na bazie zgłoszonego do nas innowacyjnego pomysłu, który nie był dotychczas przedmiotem obrotu komercyjnego,

ü przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich, którzy planują komercjalizację wyników swoich badań i wynalazków,

ü przyszli przedsiębiorcy oraz właściciele już istniejących, młodych firm, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania.

Akcelerator wesprze finansowo najlepsze pomysły w kwocie nawet do 200 tysięcy euro. Oprócz tego zapewni pomysłodawcy także wsparcie doradcze, prawne i organizacyjne, niezbędne przy zakładaniu firmy i wprowadzaniu produktu na rynek. Przyszli przedsiębiorcy będą mogli korzystać z doświadczenia ekspertów, a ich spółki znajdą swoje siedziby na terenie Parku Euro-Centrum.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku i współfinansowany jest ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Komentowanie jest wyłączone.