Zaproszenie na Forum Przedsiębiorczości PARP ONLINE

9 grudnia, z okazji 20-lecia utworzenia Agencji odbędzie się Forum Przedsiębiorczości. Wydarzenie jest okazją do podsumowania działalności PARP a także do dyskusji w której polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, menadżerowie oraz eksperci z różnych dziedzin podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. Udział w Forum zapowiedzieli m.in. Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów; Minister Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Całodniowa konferencja rozpocznie się o godz. 10:00, a zainauguruje ją Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Marvin Liao – inwestor, trener, doradca oraz mentor programów akceleracyjnych na całym świecie. Były Partner w funduszu VC 500 Startups. W ciągu 6 lat pracy w funduszu nadzorował inwestycje w ok. 415 start-up’ów.

Jubileuszowe spotkanie PARP zostało podzielone na pięć bloków tematycznych, w których wezmą udział reprezentanci świata biznesu, administracji, nauki oraz specjaliści branżowi:

 • Blok I: Polskie startupy w drodze na szczyt. Czyli jak to robimy w Polsce i na świecie?
 • Blok II: Innowacje motorem rozwoju przedsiębiorczości. W jaki sposób innowacje napędzają biznes i dlaczego warto w nie inwestować?
 • Blok III: Ekspansja na rynki międzynarodowe. Doświadczenia polskich firm.
 • Blok IV: Strategie działań w obliczu trudnych sytuacji. Jak radzić sobie z nieoczekiwanymi wyzwaniami?
 • Blok V: Kompetencje: biznes tworzą ludzie. Jak zapewnić im rozwój?

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny a wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana.

Dołącz do Climate Accelerator

Trwa rekrutacja do programu Climate Accelerator. Na zgłoszenia startupów, które szukają możliwości rozwoju swoich produktów, wspierających ochronę klimatu, akcelerator czeka tylko do końca września.

Wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny na stronie internetowej www.climateaccelerator.pl  i zainteresować komisję swoją innowacją z obszarów takich jak: neutralność klimatyczna miast i regionów, innowacje finansowe, czysta mobilność, efektywność energetyczna budynków, zmniejszenie emisyjności biznesów czy redukcja zanieczyszczeń powietrza.

Co zyskują startupy, które zakwalifikują się do projektu? Grant w wysokości 15 000 euro na rozwój swojego produktu, usługi czy technologii, wsparcie coachów, ekspertów i mentorów, a także udział w warsztatach. Proces akceleracji trwa siedem tygodni, potem wybrane startupy będą mogły skorzystać z możliwości wsparcia międzynarodowego ekosystemu inwestorów, funduszy venture capital czy ośrodków badawczo-rozwojowych

Climate Accelerator to program współtworzony przez KIC-Climate, jedną z największych organizacji europejskich, działających na rzecz neutralności klimatycznej i budowy gospodarki niskoemisyjnej oraz SPIN-US, spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego, specjalizującą się w transferze wiedzy i technologii.

Więcej na: www.climateaccelerator.pl
https://www.facebook.com/ClimateAccelerator

Konkurs dla startup’ów CityTech RUHR

Metropolia Zagłębia Ruhry organizuje konkurs dla startup’ów działających
w obszarze smart cities. 

Co można zyskać poprzez aplikację?

 • Szansę na tworzenie ciekawych rozwiązań
 • Możliwość pozyskania 10 tys. Euro na finansowanie programu pilotażowego
 • Perspektywę zawarcia umowy długoterminowej po udanej fazie pilotażowej

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 5 kwietnia 2020 r.

Szczegóły dot. konkursu dostępne są na stronie https://business.metropoleruhr.de/en/projects/citytechruhr/

źródło: materiały UM Katowice

Zaproszenie do zakupu know-how spółki

W treści wpisu publikujemy ogłoszenie likwidatora Spółki e-See Assist sp. z .o. o możliwości zakupu know-how produktu jakim jest innowacyjny, mobilny czytnik z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, przeznaczony dla osób niedowidzących oraz osób z wadami wzroku.

W imieniu Spółki e-See Assist Sp. z o.o. zapraszam do złożenia oferty cenowej na nabycie składnika majątku jakim są następujące wartości niematerialne i prawne dotyczące pomysłu „Innowacyjny mobilny czytnik dla osób niedowidzących oraz z wadami wzroku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”

na który składają się:

 1. Know-How zawarty w dokumentacji przeprowadzonych we własnym zakresie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych nad produktem e-Ring, na dokumentację tą składają się dokumentacja badawcza, analiza stanu techniki, wyniki oraz prac B_R w postaci wyników osiągniętych rezultatów stanu techniki na poziomie gotowości min,. I(II pozwalającym na opracowanie finalnego komercyjnego urządzenia e-Ring według założeń projektowych w postaci dokumentacji papierowej oraz elektronicznej wraz z założeniami technologicznymi i założeniami komercjalizacji rynkowej;
 2. Know-How spisany w dokumencie pod nazwą „ Wczesne prace badawczo-przemysłowe nad modelem urządzenia E-Ring dla osób z wadami wzroku oraz niedowidzących” wraz z dodatkową częścią zawierającą dokumentację techniczną. Dokument ten zawiera również profesjonalne opracowaną analizę marketingową oraz rynkową potencjału urządzenia na tle rozwiązań konkurencyjnych, założeń technologicznych  oraz osiągniętej innowacji produktowej oraz technicznej umożliwiającej dokonanie zgłoszenia patentowego. Dokument pod nazwą „ „Wczesne prace badawczo-przemysłowe nad modelem urządzenia E-Ring dla osób z wadami wzroku oraz niedowidzących” zawiera:
 • Wyniki „prac badawczo-rozwojowych”- szczegółowe informacje na temat: samego urządzenia E-Ring ( sprzęt, oprogramowanie i algorytm) , sposobu jego komunikacji z użytkownikiem oraz wybranej formy komunikacji urządzenia ze światem zewnętrznym przy pomocy gestykulacji;
 • „Wyniki prac B+R poziom TIII” zawierające opis założeń opracowanych, jako wyniki prac B+R min. intuicyjny interfejs, intuicyjny sposób rozpoznawania tekstu, zapewnienie ergonomii, określenie warunków technicznych;
 • Opis wymogów, jakie spełniać finalne urządzenie pod względem: wagi, rozmiarów. Kształtu, budowy wewnętrznej ( zastosowanych podzespołów?), a także wymogów dla oprogramowania przyszłego urządzenia oraz posiadanych przez nie funkcjonalności „ Uzyskany docelowy opis funkcjonalności prototypu komercyjnego na podstawie przeprowadzonych badań i prac badawczych oraz wstępnej fazy przemysłowej”
 • „Analiza stanu techniki- Rzecznika Patentowego” – raport zawierający informacje potwierdzające czystość patentową proponowanego rozwiązania oraz wynikająca innowacyjność względem rynku rodzimego jak i światowego, dokument ten dostępny jest w postaci papierowej oraz elektronicznej ze stanem wiedzy na koniec sierpnia 2015 r.;
 •  „Analiza identyfikacji kluczowych klientów – zadane segmenty rynku” – wszechstronne informacje na temat spodziewanych rynków zbytu;
 • „Wyniki prac badawczo-rozwojowych na wybranej grupie użytkowników” – przedstawiono wyniki prac badawczych/testowych urządzenia z wybraną grupą użytkowników, w której oceniono działanie algorytmu, wyniki działania zastosowanego rozwiązania oraz problemy, które wyniknęły w tej bardzo wczesnej fazie prac badawczych/testowych z użytkownikami;
 • „Wykorzystanie technologii Bluetooth”

Oferty cenowe zawierające proponowane warunki nabycia można składać w terminie do 16 grudnia 2019 r. na adres Spółki, tj.
ul. Ligocka 103 budynek nr 8 ; 40-568 Katowice. W razie pytań można się kontaktować pod adresem mailowym beatapirog12@gmail.com.

Pismo likwidatora

Źródło: materiały likwidatora Spółki

Trwa nabór Menadżerów Innowacji PARP

Akademia Menadżera Innowacji  (AMI) to autorski program doradczo-szkoleniowy, skoncentrowany na nabyciu przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji. AMI to szansa na nowoczesność i wzrost rentowności firmy. Oferujemy pakiet ukierunkowanych działań, których rezultatem będą m.in. poprawa efektywności pracy oraz wzmocnienie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Oferta AMI, którą Państwu prezentujemy składać się będzie z części szkoleniowej i doradczej. Etap szkoleniowy realizowany będzie w formule cyklicznych zjazdów, w ramach, których zostaną przeprowadzone wykłady i blok uzupełniających je warsztatów (łącznie około 70 godzin). Etap doradztwa (w wymiarze 170 godzin) będzie wdrażany równolegle do części szkoleniowej, bezpośrednio w firmie biorącej udział w projekcie. Rezultatem udziału przedsiębiorstwa w AMI w odniesieniu do jego pracowników będzie wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem innowacyjnym, w tym do generowania nowych i do wdrażania opracowanych wcześniej innowacji. Przedsiębiorstwo otrzyma Plan Wdrożenia Zmiany, stworzony przez pracowników uczestniczących w AMI we współpracy z dedykowanym doradcą.

Zakres merytoryczny Akademii Menadżera Innowacji będzie obejmować sześć głównych obszarów tematycznych opartych na narzędziu diagnostycznym Innovation Health Check służącym do badania poziomu innowacyjności firmy, tj.:

 1. Kultura innowacyjności
 2. Zrozumienie biznesu
 3. Strategia
 4. Struktura organizacyjna
 5. Potencjał i zasoby
 6. Procesy

Edycja pilotażowa AMI w części szkoleniowej to łącznie dziewięć 2-dniowych zjazdów (w piątek i sobotę) realizowanych od marca do października 2019 r., w części doradczej praca w firmie z udziałem doradcy realizowana będzie pomiędzy poszczególnymi zjazdami.

Prowadzącymi zajęcia oraz warsztaty będą wybitni praktycy – eksperci, reprezentujący najwyższy poziom dydaktyczny w każdym z wymienionych obszarów tematycznych. Wykład otwarcia oraz zamknięcie programu poprowadzi uznany międzynarodowy autorytet w dziedzinie innowacji. Do zespołu AMI dołączyli m.in. prof. Michał Jasieński (WSB-NLU), Beata Cichocka-Tylman (PwC), Monika Dymacz-Kaczmarczyk (Exprofesso). Program merytoryczny dopełniają warsztaty z 3 metodyk:

1)       Business Model Canvas – poprowadzi Agnieszka Lewandowska (EY);
2)       Design Thinking – poprowadzi Agnieszka Szóstek (UXPlus);
3)       Open Innovation – poprowadzi Sergiusz Sawin (The Heart Warsaw).

AMI to szansa na zaplanowanie rozwoju firmy z wykorzystaniem innowacji w celu powiększania zysków. To pierwszy autorski program doradczo-szkoleniowy w Polsce, współfinansowany ze środków unijnych w wysokości do 80% dla małych i średnich przedsiębiorstw, i do 50 % w przypadku przedsiębiorstw dużych.

Każda z uczestniczących w programie firm deleguje do procesu doradczo-szkoleniowego trzech pracowników, którzy mają realny wpływ na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie. Wysokość wkładu własnego z tytułu udziału trzech osób delegowanych z firmy wynosi ok. 19 200 zł netto dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ok. 48 000 zł netto w przypadku dużych.

Podmioty zainteresowane udziałem w Akademii Menadżera Innowacji, prosimy o kontakt mailowy: aminnowacji@parp.gov.pl lub telefoniczny 22 432 85 63.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej AMI pod adresem https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji

Liczba miejsc jest ograniczona! Rekrutacja trwa do 31 stycznia br.

 

Znajdź idealnie dopasowanego inwestora/partnera biznesowego BEZPŁATNIE z Wolves Matchmaking!

Jesteś startupem lub scaleupem i szukasz partnerów biznesowych do inwestycji lub współpracy? Uzyskaj bezpłatny dostęp do inwestorów i menedżerów z Europy zainteresowanych finansowaniem i/lub współpracą z innowacyjnymi firmami technologicznymi i zwiększ swoją działalność!

Wolves Matchmaking to dedykowana platforma networkingowa online, która pomaga startupom, inwestorom i korporacjom z całej Europy łączyć się i rozwijać na wyższym poziomie.

 • Szybko i łatwo znajdź inwestorów, którzy będą pasować do Twojego profilu biznesowego
 • Połącz się z odpowiednimi ludźmi i zdobądź fundusze
 • Aktualizuj swój profil, aby inwestorzy byli na bieżąco

Wolves Summit pomógł zaplanować +18000 spotkań 1:1. Wolves Matchmaking to międzynarodowy networking online na wyższym poziomie. Zarejestruj się już dziś i zwiększ szanse swojego biznesu BEZPŁATNIE → https://www.wolvesgate.com/p/startup?utm_source=newsletter&utm_medium=link&utm_content=wm&utm_campaign=wm_eurocentrumn

 

XXI Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XXI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Termin zgłoszeń mija 5 października. 

Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój firmy, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.

W dwudziestoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 900 innowacyjnych projektów. Były to nowości z różnych obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 53 projektów, a ponad 109 przyznała wyróżnienia.

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja składające się z jednostki naukowej i przedsiębiorcy prowadzące działalność na terenie Polski. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:

 • Produkt Przyszłości jednostki naukowej
 • Produkt Przyszłości przedsiębiorcy
 • Produkt Przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które zostały doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych, albo zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia. Laureaci konkursu, oprócz prawa do posługiwania się w korespondencji i w promocji znakiem oraz hasłem: Polski Produkt Przyszłości, mają możliwość uzyskania grantu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Zwycięzcy mogą starać się o grant w wysokości do 100 tys. zł, a wyróżnieni do 25 tys. zł. Oprócz ww. nagród przewidziane są także nagrody specjalne

Zapraszamy do udziału. Strona konkursu: http://www.parp.gov.pl/konkursppp

Seminarium otwierające II nabór do PMT

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 6 września br. w siedzibie Agencji przy ul. Bagatela 12 w Warszawie odbędzie się seminarium otwierające drugi nabór do projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności firmy z sektora MŚP zainteresowane wejściem na rynki Chin, Wietnamu oraz Japonii:

https://www.paih.gov.pl/20180906/pmt_seminarium_daleki_wschod

REJESTRACJA na wydarzenie odbywa się przez System Obsługi Elektronicznej i trwa do 3 września.

Znani mentorzy udzielą wsparcia młodym firmom w ramach programu Sieć Mentorów PFR

Masz start-up, pracujesz nad produktem lub usługą i często chciałbyś/chciałabyś poradzić się osób, które odniosły już sukces w Twojej branży? Nie wiesz, czy dobrze podchodzisz do budowania swojego zespołu albo opracowywania strategii marketingowej?

Zapraszamy do Sieci Mentorów PFR! To najnowszy program Polskiego Funduszu Rozwoju skierowany do start-upów i młodych firm, które potrzebują wsparcia ze strony doświadczonych ekspertów w rozwijaniu jednej z pięciu głównych kompetencji biznesowych:

 • tworzenie zespołu
 • rozwój biznesu
 • marketing
 • zarządzanie produktem
 • relacje inwestorskie

Wśród mentorów znajdują się między innymi:

Jędrzej Szcześniak – współzałożyciel Daftcode, Kacper Winiarczyk – CEE General Manager w ofo, Joanna Drabent – CEO i współzałożycielka Prowly, Marcin Szeląg – Partner w Innovation Nest, Michał Pękała – VP Growth z Docplanner.com, Katarzyna Kazior, Prezes Frisco.pl, Michał Borkowski, CEO i co-founder Brainly, Karol Sadaj – Country Manager Revolut

Więcej sylwetek ekspertów dostępnych jest na stronie: https://www.startup.pfr.pl/pl/baza-ekspertow

Aplikacja do programu odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie: https://www.startup.pfr.pl/pl/siec-mentorow

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Parku!

11 maja 2018 r. od 10:00 do 15:00 zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum. Podczas tego dnia goście będą mogli zwiedzić i dowiedzieć się jak działa jeden z najbardziej ekologicznych budynków w Europie i jedyne w Polsce „sztuczne słońce”. Umożliwione zostaną  konsultacje ze specjalistami, którzy podpowiedzą jak pozyskać fundusze i dofinansowania na zielone instalacje w domu, jak założyć swój pierwszy innowacyjny biznes oraz o czym musimy pamiętać, projektując swój energooszczędny dom. Na miejscu dostępni będą także specjaliści, i konsultanci, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania uczestników. Dla wszystkich zaplanowano ekologiczny spacer, krótki pokaz filmowy w 3D, a także mnóstwo zabaw i gier dla najmłodszych.

Program:

 • 10:00-15:00 Zapytaj o OZE: w godzinach od 10:00 do 15:00 uruchomione zostaną eksperckie konsultacje, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł zadać konkretne pytania dotyczące technologii energooszczędnych i pozyskiwania funduszy unijnych do wybranego specjalisty. Dodatkowo uruchomiona zostanie także zielona linia do naszych specjalistów. Numery telefonów udostępnione zostaną w dniu 11 maja 2018 roku na stronie internetowej pnt.euro-centrum.com.pl oraz Facebooku/PNTEuroCentrum. Natomiast na osoby, które przybędą do siedziby Parku, czekać będzie punkt konsultacyjny i specjaliści, którzy na każde pytanie odpowiedzą bezpośrednio.

Porad udzielali będą:

Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy na Zielone Inwestycje w Twoim Domu– Konsultant, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, portal Planergia.pl (Zapytaj o to czy warto w twoim domu instalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i inne technologie OZE? Czy to się opłaca? Po ilu latach nakład finansowy się zwróci? Skąd wziąć dofinansowanie?)

Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy na założenie własnej innowacyjnej firmy – Konsultant, Fundusz Kapitał dla energii, Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum (Jeśli masz pomysł na nowoczesny biznes lub prowadzisz własną firmę, chcesz udoskonalić ją innowacyjnymi technologiami, ale nie masz środków finansowych, ani potrzebnej wiedzy, zapytaj konsultanta o możliwości rozwoju firmy w ramach „Funduszu Kapitał dla energii” więcej o projekcie: www.kapitaldlanergii.pl; www.akceleratorec.pl)

 • 10:00-14:00 Poznaj OZE na żywo, czyli ekologiczny spacer po Parku – w tym dniu odbędą się 3 zorganizowane spacery po Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w godzinach: 10:00; 12:00; 14:00. Spacer trwa ok. 40 minut. W jego trakcie specjaliści i eksperci od Odnawialnych Źródeł Energii przybliżą historię Parku, ukazując tereny niegdyś zdegradowane, i prezentując niskoenergetyczne budynki Parku. Głównym punktem zwiedzania będzie budynek pasywny, jeden z najbardziej ekologicznych obiektów w Polsce. Uczestnicy poznają działanie technologii energooszczędnych, laboratoriów Parku oraz „sztucznego słońca” jednego z kilkunastu na całym świecie. W trakcie spaceru zadawane będą pytania w obszaru OZE – na najmłodszych i najaktywniejszych uczestników czekały będą małe nagrody.

Elementy zwiedzania:

 • Budynek pasywny – poznanie działania technologii energooszczędnych, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, czy sondy geotermalne.
 • Laboratorium do działań w obszarze budownictwa – jak możemy sprawdzić jak materiały, z których wybudowano nasz dom, przetrwają pokolenia?
 • Laboratorium Właściwości Cieplnych Budynków – jak działa kamera termowizyjna w praktyce.
 • Centrum Testowania Systemów Solarnych  – słońce, które świeci bez względu na porę roku i w Polsce tylko w Katowicach – poznanie jego działania.
 • Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych – jak i gdzie szkolą się instalatorzy technologii OZE?
 • 10:00-12:00 Ekologiczne zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków. Zajęcia pozwolą młodszym dzieciom dowiedzieć się dlaczego warto oszczędzać energię. W Parku zorganizowane zostaną ekologiczne quizy i krzyżówki dla najmłodszych. Młodzież spróbuje swoich sił w projektowaniu budynku energooszczędnego za pomocą GRY OZE. Przewidziane zostały także zajęcia na świeżym powietrzu, m.in. kolorowanie Parku kredą, gra terenowa połączona z  omawianiem zagadnień oszczędzania energii i segregacją śmieci.
 • 10:00-15:00 Edukacyjny krótki film w technologii 3D. Uczestnicy wycieczki po Parku w trakcie zorganizowanych wycieczek obejrzą 10- minutowy film na temat tego czym jest budynek pasywny i dlaczego tak ważne jest oszczędzanie energii w budownictwie. Film został wykonany w technologii 3D. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na sali, seanse odbywały będą się w maksymalnie 15-osobowych grupach o wyznaczonych godzinach.

 

ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH PROSIMY O ZGŁASZANIE SWOJEGO UDZIAŁU NA ADRES: a.ziecina@euro-centrum.com.pl. Informacji o wydarzeniu udzielają p. Agnieszka Zięcina, dyrektor ds. Public Relations Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum oraz p. Daniel Handy, specjalista ds. Public Relations Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, numer telefonu 32 78 34 302.