Weź udział w pierwszym katowickim Startup Sprint!

Startup Sprint to dwudniowe wydarzenie, podczas którego uczestnicy w interdyscyplinarnych grupach rozwijają pomysły biznesowe lub istniejące firmy. Następnie prezentują je potencjalnym jury i potencjalnym inwestorom. Pracują oni pod przewodnictwem doświadczonych mentorów.

Odbędzie się on w dniach 5-6 grudnia, przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości Śląsk.

Pierwsza edycja Startup Sprint Silesia w Katowicach będzie bardziej ogólna, aby dać uczestnikom szanse na ukazanie potencjału własnej kreatywności. Wszyscy, którzy mają pomysł na aplikację, usługę, produkt związany np. z branżą energetyczną, medyczną, dziecięcą albo zupełnie innym zakresie tematycznym, zaczną pracę w piątkowy wieczór – mówi Justyna Skowyra, jedna z organizatorek Startup Sprint Silesia.

Uczestnicy przedstawią własne pomysły, a następnie podzielą się na zespoły i przystąpią do pracy.

Pomysłodawcą wydarzeń jest należący do SpeedUp Venture Capital Group fundusz LMS Invest. W Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Krakowie odbyły się różnego rodzaju edycje, dotyczące np. zdrowia, młodości, grupy wiekowej 50+, finansów, marketingu – mówi Karolina Wilk, jedna z organizatorek Startup Sprint Silesia.

Uczestnictwo w Startup Sprint Silesia jest bezpłatne. Aby wziąć udział należy się zarejestrować. Ilość miejsc jest ograniczona.

Startup Sprint to okazja do rozwinięcia z sukcesem własnego pomysłu, doszlifowanie go. Wiedzą będą się dzielić ludzie biznesu z różnych branż – marketingu, prawa, finansów itp. Wierzymy, że tworząc przestrzeń gdzie spotkają się przedsiębiorczy ludzie, z tymi którzy mają na swoim koncie sukces, zaowocuje bardziej dostosowanymi do rynku rozwiązaniami – mówi Ewelina Wołoszyn, jedna z organizatorek Startup Sprint Silesia.

Szczegóły wydarzenia oraz  formularz rejestracyjny znajdują się na stronie wydarzenia: http://silesia.startupsprint.org/

Źródło: silesia.startupsprint.org

Euro Energy System nowa informatyczna spółka!

Nowa spółka w Akceleratorze! Euro Energy System, dzięki systemom informatycznym, pomoże w podejmowania decyzji w spółkach ciepłowniczych!

Spółka powstała w listopadzie 2015 roku. Celem działalności spółki jest tworzenie i wdrażanie dedykowanych systemów informatycznych służących wsparciu procesu podejmowania decyzji w spółkach ciepłowniczych, opartych na wieloczynnikowej analizie funkcjonowania systemu ciepłowniczego w określonym regionie kraju. Głównym składnikiem systemu informatycznego będzie model matematyczny sieci infrastruktury, który będzie charakteryzował się znacznym zakresem uniwersalności – powtarzalności w zastosowaniach u kolejnych klientów. Projektowany system to narzędzie informatyczne, którego podstawowym obszarem wykorzystania będą średnio- i długoterminowe analizy funkcjonowania systemu ciepłowniczego w określonym regionie geograficznym kraju, zawierające mapę synoptyczną sieci ciepłowniczej. Innowacyjność tego rozwiązania polega na zastosowaniu metod znanych raczej z badań naukowych, w szczególności badań operacyjnych, do procesu analizy biznesowej. Oferta produktowa spółki będzie obejmować dwa główne składniki: sprzedaż pełnego systemu informatycznego umożliwiającego zamodelowanie konkretnej inwestycji w spółce ciepłowniczej i zaproponowanie pakietu optymalnych decyzji oraz usługi konsultingowe związane z wykorzystaniem projektowanego systemu w celu rozwiązywania dedykowanych zagadnień związanych z wytwarzaniem i przesyłem ciepła.

Alfa.ac program dla innowatorów! Weź udział! 13.11.2015

Już w połowie listopada br. w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie rusza unikatowy program – alfa.ac – którego celem jest wsparcie ambitnych naukowców i innowatorów z całego kraju, myślących o komercjalizacji swoich prac naukowych. By ich w tym wesprzeć – także po raz pierwszy w Polsce – siły połączą fundusze inwestycyjne, startupy i korporacje. Cel jest prosty, podzielenie się praktycznym doświadczeniem, rozwój projektów oraz przekonanie do siebie inwestorów skupionych wokół programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, BRIdge Alfa, dzięki któremu 9 funduszy w kraju może zainwestować nawet 1 milion złotych w pojedynczy projekt. Co więcej, ok. 20% z kwoty inwestycji, zostanie przeznaczone na dalsze prace badawczo-rozwojowe.

Przez niemal 20 spotkań (10 zjazdów, zawsze w piątki i soboty), naukowcy będą pracować nad rozwojem swoich projektów naukowych m.in. pod okiem najlepszych ekspertów związanych z tak znanymi markami jak IBM, Microsoft, Neuca, Orange, Dentons Poland Startup Program czy D-Raft. Dodatkowo, swoją wiedzą z uczestnikami podzielą się przedstawiciele środowiska startupowego. Razem, przy wsparciu inwestorów, pomogą naukowcom zdobyć niezbędne kompetencje m.in. w zakresie wyboru modelu biznesowego, budowania i rozwoju produktu, zarządzania, monetyzacji czy marketingu.

Finałem programu (marzec 2015) będzie DemoDay, podczas którego uczestnicy zaprezentują efekty swoich prac przed inwestorami skupionymi wokół programu NCBR, BRIdge Alfa.

alfa.ac nie ma żadnych ograniczeń branżowych. Do pracy w pre-akceleratorze zostanie zaproszonych maksymalnie 20 zespołów z całej Polski. Udział w programie jest bezpłatny, a organizatorzy programu nie wymagają od uczestników formalnego zatrudnienia na uczelni czy w jakiejkolwiek jednostce naukowej. Najważniejsza jest technologia i zaangażowanie zespołu.

Wszystkie spotkania w ramach alfa.ac będą odbywać się w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. Rekrutacja trwa tylko do 13-go listopada br. Szczegóły: http://alfa.ac

***

Program współtworzony jest przez fundusze działające w ramach programu BRIdge Alfa, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem programu jest wspieranie komercjalizacji wyników badań lub prac rozwojowych oraz zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w działalność badawczo-rozwojową. Więcej: http://bridge.gov.pl

Trwa Forum dla Wolności i Rozwoju!

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zakończyło się „Forum dla Wolności i Rozwoju”, które zgromadziło prawie tysiąc uczestników. Byli to przedstawiciele nauki, biznesu i polityki, którzy wspólnie chcą zmieniać prawo, aby sprzyjać wolności i rozwojowi gospodarczemu kraju. Do tej inicjatywy przystąpił także Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum wraz ze swoim innowacyjnym projektem REWIPROMIEN.

Forum składało się z trzech etapów: badań, kongresu (w tym 17 warsztatów tematycznych) oraz przekazania wyników prac Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Efekt tych prac został podsumowany raportem zawierającym propozycje zmian legislacyjnych, który w formie Białej Księgi został przekazany na ręce Prezydenta Andrzeja Dudy w drugim dniu kongresu.

Jednym ze wspomnianych warsztatów był warsztat „Innowacyjność”, który odbył się od 10:00 – 13:30 w pierwszy dzień Forum. Menadżerami warsztatu byli Roman Trzaskalik, prezes PNT EC oraz Jan Filip Staniłko, Prezes Instytutu Studiów Przemysłowych.

W warsztatach udział wzięli eksperci z dziedziny prawa, a w szczególności: ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, zamówień publicznych, patentów, a także przedstawiciele biznesu i nauki, którzy w praktyce tego prawa doświadczają. W czasie krótkich wystąpień eksperci wskazywali na konieczność zmian i postulaty, które były przedmiotem wzajemnych dyskusji.

Na samym początku Jan Filip Staniłko zwrócił uwagę na fakt, iż tworzenie innowacji to nie wszystko, trzeba także na nich zarabiać – Innowacyjność jest pochodną wyboru klienta i od klienta zależy. Bez jego wymagań nie uruchamia się całego procesu innowacji. Staniłko przypomniał, że innowacje są uwarunkowane szeregiem przymusów, m.in. ekonomicznych i prawnych.

Ten drugi aspekt innowacyjności jako pierwsza podjęła dr Alicja Adamczak. W swoim krótkim wystąpieniu prezes Urzędu Patentowego wysnuła postulat utworzenia w Polsce Sądu Własności Intelektualnej,  który obejmowałby kwestie własności przemysłowej i prawa autorskiego, by skutecznie dochodzić praw i bronić interesów twórców, a także zapobiegać tzw. wojnom patentowym. Podobne sądy istnieją już w innych krajach m.in. w Niemczech, na Węgrzech, w Chinach i na Ukrainie. Dr Adamczak podniosła także kwestię tego, iż obecnie fundusze unijne nie są wykorzystywane na podnoszenie kompetencji sędziów, ponieważ w opinii niektórych nie ma takiej konieczności. Dlatego wśród nowych form wsparcia przedsiębiorców powinny się znaleźć też m.in. zapewnienie dostępu do informacji o istocie i znaczeniu oraz systemach ochrony własności intelektualnej, analiza zagranicznych systemów ochrony własności, ulgi podatkowe i zachęty fiskalne. Należy także podnieść świadomość korzyści i zagrożeń wynikających z prawa własności i tworzenia innowacji. Ta świadomość powinna być budowana już na etapie szkolnym, a w przypadku studentów jest to – jak sama doktor stwierdza – last minute – na tego typu działania

Dr hab. Paweł Podrecki, partner w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, mówił o istotnych zmianach dla własności intelektualnej, wskazując m.in. na zmiany legislacyjne i systemowe. Wyzwaniem dla innowacyjności i własności intelektualnej jest przede wszystkim rynek cyfrowy, geo-blocking, nowoczesne licencje on-line, określenie praw i obowiązków dostawców internetowych oraz wymóg nieodpłatnego dostępu do informacji i dóbr kultury. Według doktora  – Państwo musi wzmacniać interes przedsiębiorców. Powinno także zabezpieczyć system finansowania twórców, by mogli i chcieli się realizować.

Na niekorzystną dla rozwoju innowacji sytuację w Polsce wskazywał profesor Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych.  Przyczyny tego upatruje m.in. w niskich wydatkach  na sektor B+R (ok. 1 % budżetu) oraz niską kulturę innowacyjności (w tym brak zainteresowania ze strony mediów). Profesor podkreślał także, że Polacy są niechętni pozyskiwaniu środków z perspektywy finansowej na lata 2014-2020, które pozwoliłyby na silne finansowanie badań. – Brakuje synergii pomiędzy jednostkami badawczymi. Naukowcy i przedsiębiorcy tworzą wewnętrzną konkurencję zamiast współpracować. – Dążymy do umiędzynarodowienia, ale jesteśmy gorzej przygotowani i wydajemy za mało na badania. Przedsiębiorstwa potrzebują konkretnego wyniku badań, żeby moc oszacować ryzyko i podjąć decyzje inwestycyjną. Obecnie mamy do czynienia ze zbyt dużymi ograniczeniami biurokratycznymi, przez co rozwój innowacyjności jest praktycznie niemożliwy, a badania nawet jeśli są już przeprowadzone to nie są one wdrożone i wykorzystywane w praktyce.

Roman Trzaskalik, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, przypomniał, że na infrastrukturę badawczą w Polsce wydano w ubiegłych latach 25 mld złotych. - Wchodzimy w Polskę cyfrową, dlatego niezbędne jest zwiększenie środków na digitalizację. Polskie laboratoria powinny zostać zliczone i zebrane do jednej aplikacji internetowej. Menadżer warsztatu podał także za przykład Finlandię, która wydaje na badania, mniej niż Polska, a ma nieporównywalnie więcej wdrożeń. Do postulatów dołączył jeszcze to, iż należy wdrożyć obowiązek ofertowania usług badawczo-rozwojowych. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych to gąszcz przepisów, które trzeba respektować, ponieważ są to wytyczne, swego rodzaju kompas i kierunkowskaz, który pokazuje jak działać. Należy jednak sprofesjonalizować zamówienia publiczne, tak by realizować zamówienia lepiej niż dotychczas. W obszarze nauki należy wymusić także współpracę pomiędzy jednostkami badawczymi, tak by rozwiązać problem kupowania tego samego lub podobnego sprzętu na wielu uczelniach zamiast korzystać ze specjalizacji różnych uniwersytetów.  Temu służyłaby także platforma, na której w czasie rzeczywistym umieszczane byłyby informacje na temat wykonywanych badań i działania poszczególnych laboratoriów. Przykładem takiej platformy stworzonej w obszarze energetyki jest interfejs, który pozwala na zarzadzanie i racjonalne gospodarowanie energią. Jedno urządzenie (posiadające odpowiednie oprogramowanie) umożliwia sterowanie rozpływem energii w budynkach, poprawę pracy odnawialnych źródeł energii i zarządzanie magazynami energii. Dedykowane jest zarówno dla budynków zasilanych z sieci, jak również tam, gdzie dostęp do sieci jest utrudniony lub sama instalacja jest zbyt kosztowna. Jest to przykład projektu, który nie powstałby gdyby nie realna współpraca biznesu i nauki. Projekt realizowany jest przez Park wspólnie z uczelniami w ramach Generatora Koncepcji Ekologicznych. Takie działanie jest możliwe nie tylko w sferze energetyki, ale także w innych sektorach, do czego nawoływał przedstawiciel chrześcijańskich przedsiębiorców i menadżerów oraz parków technologicznych.

W dyskusji wzięło udział jeszcze wielu ekspertów, takich jak:  Maciej Gawroński (radca prawny, partner zarządzający polskiego biura Bird&Bird), Katarzyna Szczepańska (prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa o/Dąbrowa Górnicza),  Zdzisława Dacko-Pikiewicz (rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej), Anna Streżyńska (była prezes UKE, prezes „Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” oraz „Internetu dla Mazowsza”), Marek Dietl (członek Zarządu Instytutu Sobieskiego), Krzysztof Szubert (minister ds. Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC), Łukasz Pietrzkiewicz (business development director w polskim oddziale Euro-Funding Advisory Group), Wiesław Bomba (Pratt&Whitney Rzeszów), Elżbieta Gnatowska (ekspert Instytutu Allerhanda), Wojciech Sadowiec, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Luk Palmen (prezes InnoCo Sp. z o.o., Silesia Automotive). Eksperci wspólnie przyczynili się do wypracowania wniosków i postulatów, które zostaną przekazane dziś w Międzynarodowym Centrum Kongresowym na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy.

Organizatorami wydarzenia są: Miasto Katowice, Krajowa Izba Gospodarcza, New Story, Instytut Wolności, LinkLeaders, Atlas oraz Prawo dla Rozwoju.

Inicjatywę „Forum dla Wolności i Rozwoju” wspiera Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum ze środków projektu „REWIPROMIEN – Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych” dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanym w ramach Programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych.

 

Forum dla Rozwoju z udziałem Prezydenta RP już wkrótce w Katowicach!

W dniach 28-30 października 2015 r. w Katowicach odbędzie się I edycja Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth. Wydarzenie skupi przedstawicieli biznesu, prawa, nauki, polityki i organizacji pozarządowych, którzy zjadą do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, by dyskutować o konieczności przeprowadzenia zmian legislacyjnych w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski.  

 W trakcie kongresu odbędzie się około 20 warsztatów eksperckich, podczas których uczestnicy będą pracować nad szkicami ustaw w takich obszarach jak prawo podatkowe, prawo zamówień publicznych, prawo energetyczne, czy efektywność publiczna. Rezultatem debat przedsiębiorców, prawników, ekonomistów i przedstawicieli samorządów będzie zbiór dobrych praktyk dla państwa i biznesu „Prawo dla Wolności i Rozwoju”. Dokument zostanie przekazany na ręce Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który przyjedzie do Katowic w drugim dniu kongresu.

 „Dzisiejsza pozycja Polski na świecie jest w dużej mierze wynikiem ciężkiej pracy polskich przedsiębiorców. Ich wkład i zaangażowanie w budowę naszej gospodarki widać między innymi w takich oddolnych inicjatywach jak Forum dla Wolności i Rozwoju. Polscy przedsiębiorcy potrzebują prawa, które wzmocni ich konkurencyjność i pomoże dalej się rozwijać. Dlatego konieczna jest m.in. reforma systemu podatkowego, który będzie motywował do inwestowania środków finansowych w Polsce i który będzie sprawiedliwie traktował wszystkie firmy: polskie i zagraniczne, te większe i te, które prowadzą działania w skali mikro. Będziemy o tym rozmawiać w Katowicach” – powiedział Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt Law4Growth koncentruje się wokół wybranej grupy zagadnień, kluczowych z perspektywy gospodarki. W fazie przygotowawczej za pośrednictwem kancelarii prawnych z Europy Środkowo-Wschodniej poszukiwane są optymalne rozwiązania prawne. Wybrane zagadnienia, będące przedmiotem prac przygotowawczych, zostaną poddane – w trakcie trwania Kongresu – szczegółowej analizie przez uczestników specjalistycznych warsztatów tj. biznesmenów (będących wyrazicielami zapotrzebowania) prawników (posługujących się „językiem ustaw”) i polityków (jako decydentów). Uczestnicy zidentyfikują najbardziej pożądane społecznie zmiany oraz określą polityczne warunki i możliwości ich implementacji.

„Forum wyróżnia przede wszystkim praktyczność. To wydarzenie, które w sposób kompleksowy patrzy na problemy gospodarki i od razu proponuje gotowe rozwiązania. Coraz częściej słyszymy głosy przedsiębiorców, sygnalizujących potrzebę gruntowej zmiany w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Wielu z nich podkreśla konieczność modyfikacji przepisów i uproszczenia wielu procedur. Forum skierowane jest do przedsiębiorców, prawników, przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych, NGO i mediów oraz wszystkich, którzy chcą mieć realny wpływ na zmianę prawa w obszarze gospodarczym. Warto być tam, gdzie takie propozycje będą formułowane.“ wyjaśnia Michał Rybicki, współorganizator Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth.

Jednym z kluczowych zagadnień podejmowanych w pierwszym dniu Forum będzie „Innowacyjność“. Podczas panelu poruszona zostanie tematyka budowania konkurencyjności rodzimej gospodarki, ochrona własności przemysłowej, procedura przyznawania patentu czy zacieśniania współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami. Współgospodarzem sesji będzie Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum.

Chętnych zapraszamy do udziału!

Sesja: Innowacyjność, Forum dla Wolności i Rozwoju
Termin: 28 października 2015 r., godz. 10.00 – 13.30
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Rejestracja
Dodatkowe informacje

 

Dwie nowe spółki w Akceleratorze!

W październiku 2015 roku do grona innowacyjnych spółek dołączyły dwie kolejne. Pierwsza – Sport Live Tag – proponuje innowacyjne rozwiązania do wideo gier zespołowych, druga – Proxilog – ulepszone rozwiązanie informatyczne do zarządzania procesami logistycznymi.

Sport Live Tag

To spółka powstała w październiku 2015 roku, zajmująca się opracowywaniem i sprzedażą aplikacji, która wykorzystywana jest do analizy wideo gier zespołowych. Aplikacja wykorzystuje najnowsze rozwiązania w dziedzinie technologii wideo, w tym możliwość oznaczania („tagowania”) zdarzeń na żywo, podział na część prezentacji z użyciem technologii Java FX oraz części przetwarzania wideo z użyciem środowiska „gstreamer”. Rozwiązanie może również wykorzystywać aplikacje mobilne do bieżącego oznaczania zdarzeń oraz automatyczną synchronizację stanu urządzenia mobilnego z programem na PC dzięki połączeniu z siecią internetową. Innowacyjność rozwiązania polega głównie na wykorzystaniu technologii „tagowania” zdarzeń oraz opracowaniu nowoczesnego interfejsu programowania. Produkt będzie sprzedawany w wersji desktopowej, a następnie jako aplikacja w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa).

Proxilog

To spółka, która powstała w październiku 2015 roku. Zajmuje się opracowaniem i sprzedażą systemu informatycznego PROXILOG WMCS  do zarządzania i sterowania procesami logistycznymi z wykorzystaniem elementów automatyki i rozwiązań specjalistycznych. Nowy system tworzony jest na bazie systemu zarządzania magazynami  w połączeniu z systemem kontroli przepływu materiałów. System przeznaczony jest dla przedsiębiorstw działających w branży logistyki i zarządzania magazynami. Innowacyjność rozwiązania polega na rozwijaniu złożonego systemu informatycznego, integrującego podsystemy zarządzania pracą magazynu, sterowania przepływami towarów oraz automatyki, z modułową budową umożliwiającą rozbudowę systemów innych producentów. Oprogramowanie to wyróżnia się wielopoziomową i „przeźroczystą” integracją z systemami zarządzania pracą magazynu (WMS) oraz z oprogramowaniem zarządzającym klasy ERP oraz innych klas, stosowanych aktualnie u klienta.

Spółki zostały wsparte w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Weź udział w konkursie Energia + Innowacje i wygraj milion zł!

Zapraszamy innowacyjne firmy do udziału w konkursie Energia + Innowacje. Do wygrania 1 mln zł na rozwój inwestycji! Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia!

Konkurs organizowany jest przez spółkę ENEA, Krajową Izbę Gospodarcza, Polski Instytut Badań i Rozwoju oraz Fundusz GIZA Polish Ventures.

Celem Konkursu ENERGIA+ Innowacje jest pozyskanie wśród jego uczestników najlepszego pomysłu innowacyjnego, który docelowo zostanie wdrożony w Grupie Enea. Konkurs jest ogromną szansą dla innowatorów i wynalazców, którzy dysponując solidnymi pomysłami, otrzymają możliwość udanego wdrożenia ich innowacyjnego rozwiązania, współpracy z solidnymi partnerami, zachowania należnych praw własności intelektualnej i  osiągnięcia sukcesu komercyjnego w obszarze innowacji.

Pomysł innowacyjny zgłaszany do Konkursu powinien spełniać kryteria:.  innowacyjnej i konkurencyjnej technologii dla elektroenergetyki w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży, zgodnej ze strategią Grupy Enea, być w fazie rozwoju TRL 4-7 – umożliwiającej komercjalizację lub wdrożenie pomysłu w Grupie Enea w perspektywie 2-3 lat, być przygotowany przez kompetentny i komplementarny zespół pomysłodawców, mieć klarowną strukturę własności intelektualnej i przemysłowej, gotową do wniesienia do nowo powoływanej spółki technologicznej oraz określać potrzeby finansowania zwymiarowane zgodnie z możliwościami osiągnięcia celu finansowania badań za oferowaną nagrodę.

Rozwój zwycięskiego projektu będzie następował przy pełnym wsparciu organizatorów, z uwzględnieniem możliwości przetestowania technologii w Grupie Enea w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

Więcej o konkursie na stronie http://www.enea.pl/pl/grupaenea/konkurs-innowacyjny

Mieszkańcu weź udział w konkursie Europa to my!

Chcesz wygrać europejską podróż marzeń, fantastyczny koncert i promocję telewizyjną dla Twojej miejscowości?  Weź udział w konkursie „Europa to My” i pokaż, jak zmienia się Twoja okolica!  

Atrakcyjne nagrody czekają

Na zwycięzcę konkursu czeka m.in. europejska podróż marzeń, a w miejscowości, której dotyczy zgłoszenie konkursowe, zorganizujemy Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich z atrakcjami      i wystawcami z całej Polski, a na koniec wielki koncert z udziałem m.in Edyty Górniak, Afromental, Margaret, Moniki Kuszyńskiej, Donatana i Cleo oraz Formacjii Nieżywych Schabuff. Dodatkowo Twoja miejscowość otrzyma 5 hot-spotów z darmowym rocznym wi-fi dla mieszkańców.

Nawet jeśli nie zwyciężysz, a znajdziesz się w finałowej dwudziestce najlepszych zgłoszeń, to wygrasz laptopa, a do Twojej miejscowości w lipcu przyjedzie ekipa Telewizji Polskiej i Radia Zet,     i przygotuje programy na Wasz temat.

Weź udział w konkursie i zaproś gwiazdy, telewizję i radio do Twojej miejscowości!

Zasady konkursu

Aby wziąć udział w konkursie „Europa to My”, wystarczy rozejrzeć się po swojej najbliższej okolicy    i wybrać projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, jakie otrzymaliśmy na lata 2007-2013. Następnie zrobić mu kilka zdjęć (można również uzupełnić je o zdjęcie pokazujące, jak miejsce wyglądało zanim zrealizowano projekt), dodać opis i wysłać przez stronę www.europatomy.eu.

Chodzi o taki projekt, który zmienił na lepsze Twoje życie lub Twoją okolicę czy miejscowość. Jest   z czego wybierać – do tej pory przeprowadzono tysiące przedsięwzięć unijnych w całej Polsce. Pewnie korzystasz z nich każdego dnia. Jeździsz do pracy wygodnym autobusem, korzystasz z nowego laboratorium na uczelni, prowadzisz biznes, byłeś na dofinasowanym szkoleniu, albo  w Twojej okolicy zrealizowano inną unijną inwestycję? Pamiętaj, oprócz zdjęć oceniana będzie historia i opis tego, jak Ty lub mieszkańcy Twojej miejscowości skorzystaliście dzięki takiemu projektowi, jak zmieniła się Twoja okolica.

Jak i kiedy przesłać zgłoszenie

Zgłoszenia zbieramy w dwóch etapach. Na pierwsze zgłoszenia czekamy do 22 czerwca. Spośród nich Kapituła konkursu wybierze pierwszych 10 finalistów. Drugi etap nadsyłania zgłoszeń zakończy się 3 lipca. W tym drugim etapie wybierzemy kolejne 10 najlepszych prac. Cała finałowa dwudziestka będzie brała udział w głosowaniu internautów od 6 do 24 lipca. Wyniki zostaną ogłoszone 27 lipca.

Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej akcji w zakładce „Weź udział w konkursie”.

Prześlij nam swoje zgłoszenie i pokaż, co zmieniło się w Twojej okolicy w ostatnich latach!  

Szczegóły na www.europatomy.eu i na Facebooku EuropaToMy.

Organizatorem akcji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Radio Zet oraz Program Pierwszy Telewizji Polskiej.

Forum Nowej Gospodarki pełne ekologicznych atrakcji!

12 czerwca w Parku Naukowo-Technologicznym „Euro-Centrum” odbyła się 8 edycja Forum Nowej Gospodarki, której towarzyszyły rozmowy o śląskich miastach, zielonej energetyce i otwarcie nowoczesnej hali niskoenergetycznej wraz z popołudniowym piknikiem. Była zarazem czwarta edycja  realizowana na zlecenie województwa śląskiego, która corocznie od 2011 odbywa się w katowickim Parku Euro-Centrum.

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem Forum i jego główną sesją tematyczną pt.: „Polityka na rzecz transformacji energetycznej w Polsce Południowej”, podczas debaty samorządowej „Dokąd zmierzają śląskie miasta – jak wykorzystały 25 lat samorządności” prezydenci Katowic, Zabrza i Mysłowic oraz Członek Zarządu Województwa Śląskiego wraz z uczestnikami Forum dyskutowali m.in. na temat rewitalizacji miast województwa śląskiego, oraz o tym jak ważny jest dialog z mieszkańcami, który może być sposobem na rozwiązanie problemów śląskich miast. A tych jest niemało, jak chociażby ten dotyczący zjawiska niskiej emisji.

Uczestnicy Forum z dużym zainteresowaniem obejrzeli oddaną tego dnia do użytku nową halę montażowo-biurową, która powstała na terenie Parku i także na jego potrzeby. Jest ona kolejnym miejscem, w którym nowoczesne firmy rozwijać będą nowe linie produkcyjne związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Obiekt ten odpowiada standardom budynków niskoenergetycznych. Jego powierzchnia to ok. 3000 m2, z czego 1500 m2 zajmuje powierzchnia wdrożeniowa. Zapotrzebowanie energetyczne budynku szacowane jest na poziomie ok. 40 kW. Dodatkowo budynek jest wyposażony w demonstracyjną instalację ok. 800 modułów ogniw fotowoltaicznych o mocy 180 kWp.

Odbyły się także  zaplanowane na rano spotkania i panele dyskusyjne, w tym spotkanie Polsko-Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej oraz panele dotyczące ubóstwa energetycznego i energetyki obywatelskiej.

To był dopiero początek, przed uroczystym otwarciem VIII Forum Nowej Gospodarki w Katowicach. Jest to ponadregionalna inicjatywa skupiająca się na rozwoju innowacyjnych technologii w województwach śląskim i małopolskim poprzez spotkania, dyskusje panelowe i wymianę doświadczeń  pomiędzy liderami gospodarki, nauki oraz administracji.

I właśnie na ten związek, podczas uroczystego otwarcia Forum, uwagę zwróciła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza a jednocześnie przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego mówiąc: „Śląsk to pozytywna energia. I to właśnie na niej budujemy tzw. złoty trójkąt czyli bezpośrednie relacje pomiędzy biznesem, samorządem i nauką. Musza być one coraz lepsze bo wzajemna współpraca między składnikami tego trójkąta w chwili obecnej wydaje się być nie tylko potrzebą ale i koniecznością”

Główna sesja tematyczna Forum poświęcona była transformacji energetyki w Polsce Południowej po przyjęciu ustawy o OZE. Uczestnicy zastanawiali się m.in. nad wpływem tych przepisów na energetykę odnawialną i prosumentów. Zwrócono m.in. uwagę na rolę Regionalnych Programów Operacyjnych w procesie transformacji energetycznej, poprzez udzielanie dofinansowań na wspieranie konkretnych działań poprawiających efektywność energetyczną. Także w kontekście nowej finansowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. – W przypadku województwa małopolskiego przeznaczyliśmy 15 proc. środków z funduszy unijnych, które trafią do nas w ramach nowego rozdania, na rozwój energetyki. Tak duży procent wynika z potrzeb w tym zakresie w naszym regionie – powiedział Jacek Krupa, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

W ramach panelu „Transformacja energetyczna w Polsce Południowej” dyskutowano na temat kierunków rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce Południowej a po krótkiej przerwie na posiłek odbyły się dwa panele równoległe: „Prosumencka mikroinfrastruktura energetyczna” oraz „Zielony biznes w zielonej gminie”. Ten ostatni wzbudził spore zainteresowanie. Był on poświęcony zagadnieniu rozwoju gmin w oparciu o tzw. zielony biznes. Przedstawiono na nim wyniki badania w ramach Indeksu Zielonych Powiatów oraz wnioski z Audytów Technologiczno-Innowacyjnych przeprowadzonych w 2014 roku w gminach województwa śląskiego.

- Przykład idzie z góry. A taką górą dla mieszkańców są władze samorządowe w ich miejscowościach. Jeżeli zobaczą oni, że ich włodarze inwestują w rozwój odnawialnych źródeł energii w obiektach publicznych, to sami zastanowią się nad tym czy także i im taka inwestycja się opłaci. W kontekście zmian zapowiadanych przez NFOŚiGW, gdzie będzie jeszcze łatwiej niż do tej pory uzyskać pieniądze na taką indywidualną inwestycję może okazać się to warte rozważenia. Nie dość, że można będzie samemu zyskać to i sprzedać nadwyżkę energii i stać się prosumentem – mówi Roman Trzaskalik, prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” w Katowicach, który to Park był współorganizatorem, a zarazem gospodarzem VIII Forum Nowej Gospodarki.

Po części biznesowo-samorządowej  przyszedł czas na część naukowo-kulturalną Forum czyli „Piknik nauki i kultury”, który odbył się na plenerowej scenie i w namiotach rozłożonych już rano. Po południu dorośli i dzieci mogli dowiedzieć się w nich czegoś więcej o energetyce poprzez m.in. udział w licznych konkursach z quizami i rebusami. Swoje osiągnięcia naukowe, techniczne i kulturalne zaprezentowało wiele studenckich kół naukowych, centrów edukacyjnych, szkół i domów kultury.

Ci, którzy pojawili się na Pikniku mieli okazję do zwiedzenia ekologicznych obiektów Parku, w tym budynku pasywnego i nowoczesnych laboratoriów do badań nad energooszczędnością, na czele z jedynym w Polsce sztucznym słońcem.

Ogromnym zainteresowaniem mieszkańców cieszyła się energooszczędna wystawa, na której prezentowano modele technologii korzystających z OZE i nowinki techniczne. Studenci, którzy przyjechali do Parku z Krakowa z Akademii Górniczo-Hutniczej prezentowali na mikromodelach  działanie pomp ciepła i systemów geotermalnych (Koło „Grzała” i „Geowiert”). Z kolei śląskie uczelnie postawiły na drukarkę 3D (Koło „Czystych Technologii Energetycznych”, Politechnika Śląska), lot i pokaz konstruktorskich samolotów i wirnikowców (Koło „High Flyers”, Politechnika Śląska) oraz eksperymenty i małe elektrownie wiatrowe (Uniwersytet Śląski). Dzieciaki mogły przy asyście doświadczonych kierowców, uczestników projektu „Silesian Green Power”, odbyć krótką przejażdżkę bolidami wyścigowymi. Oprócz tego odbywały się ekologiczne warsztaty, rebusy, gry i konkursy organizowane przy stoiskach Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, Centrum Edukacji Ekologicznej „Ziemia i My”, Pracowni Edukacji Żywej i Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Główny konkurs odbył się z inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, w którym  nagroda główna – rower górski – powędrowała do 9-letniej mieszkanki ligockiej dzielnicy. Starsi wzięli udział w przygotowanych atrakcjach motoryzacyjnych i losowaniu nagród Lotto. Ciekawym doświadczeniem było także wspólne pobieranie odcisków palców zorganizowane przez Szkołę Policji. Edukacyjne zajęcia z pozyskiwania zielonej energii przeprowadziły też inne katowickie szkoły (Zespół Szkół Prywatnych, Technikum Lotnicze ZDZ, Technikum nr 8). Ukoronowaniem VIII edycji Forum były występy Kabaretu Nowaki z Zielonej Góry oraz niezwykle energetycznego duetu Krupski & Hajzer.

Wszystkie logotypy

Medycyna i Informatyka będą współdziałać!

20 marca 2015 na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum odbyła się konferencja pod hasłem „Nowe wyzwania dla medycyny i informatyki”. Spotkanie poświęcone było możliwościom, jakie postęp technologiczny i technologie cyfrowe niosą dla rozwoju współczesnej medycyny. W czasie konferencji zachęcano do wykorzystywania innowacyjnych pomysłów w medycynie, tak jak robi to sam  „Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum”.

Znanym powszechnie niedostatkiem polskiej służby zdrowia jest brak baz danych z których można byłoby czerpać wiedzę o historii choroby i sposobach leczenia pacjenta. Każda wizyta rozpoczyna się od wywiadu lekarskiego, a to powoduje niepotrzebną stratę czasu i pieniędzy. Dostępne na rynku bazy danych nie są kompatybilne i nie umożliwiają wymianę informacji.

Budżet przeznaczony na opiekę zdrowotną w Polsce to ok. 80 mld zł, razem z pieniędzmi tzw. szarej strefy to ok. 100 mld zł. Efektywność zagospodarowania tych środków budzi jednak sporo wątpliwości.

Jednym z nowoczesnym rozwiązań, mogącym sprostać wyzwaniom, przed jakimi stoi polski i śląski system służby zdrowia jest telemedycyna, która pozwala uniknąć kosztów hotelowych w szpitalu, bo nie każdy pacjent musi koniecznie na czas terapii w takiej placówce przebywać; zapewnia kontakt z lekarzem/pielęgniarką za pośrednictwem systemu audio-wideo; umożliwia zdalny monitoring pacjenta.

W przypadku telemedycyny kluczowym pytaniem jest: jak zabezpieczyć dane medyczne, należące do tzw. danych wrażliwych pacjenta? W chwili obecnej wiele z zakładów opieki zdrowotnej próbuje wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodny z wytycznymi międzynarodowego standardu ISO/IEC 27001:2013. Standard ten jest podstawą do wdrożenia niezbędnych rozwiązań organizacyjnych, administracyjnych, finansowych i proceduralnych w zakresie zabezpieczania danych medycznych.

W takim systemie bowiem musimy mieć pewność, iż nasze dane jako pacjentów:

Będą poufne – informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieautoryzowanym osobom i podmiotom,

- Integralne – dane nie zostaną zmienione, zafałszowane lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,

- Dostępne – do danych medycznych dostęp będą miały jedynie uprawnione osoby w założonym czasie.

Na konferencji poruszono również tematykę możliwości, jakie otwierają się przed współczesną medycyną za sprawą technologii 3D. Tego typu technologie doskonale sprawdzają się w diagnostyce, np. drobnych naczyń krwionośnych na całej ich długości, czy też krążenia mózgowego.

W spotkaniu wzięli udział m. in. dr n. med. Jarosław Derejczyk – konsultant wojewódzki ds. geriatrii, prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień – Dyrektor Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Kliniki Hematologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Marek Ujejski z Departamentu Informatyki Narodowego Funduszu Zdrowia, a także przedstawiciele firm informatycznych i instytucji wspierających rozwój nowych technologii.

Materiały z konferencji do pobrania poniżej: