Dwie nowe spółki w Akceleratorze!

W październiku 2015 roku do grona innowacyjnych spółek dołączyły dwie kolejne. Pierwsza – Sport Live Tag – proponuje innowacyjne rozwiązania do wideo gier zespołowych, druga – Proxilog – ulepszone rozwiązanie informatyczne do zarządzania procesami logistycznymi.

Sport Live Tag

To spółka powstała w październiku 2015 roku, zajmująca się opracowywaniem i sprzedażą aplikacji, która wykorzystywana jest do analizy wideo gier zespołowych. Aplikacja wykorzystuje najnowsze rozwiązania w dziedzinie technologii wideo, w tym możliwość oznaczania („tagowania”) zdarzeń na żywo, podział na część prezentacji z użyciem technologii Java FX oraz części przetwarzania wideo z użyciem środowiska „gstreamer”. Rozwiązanie może również wykorzystywać aplikacje mobilne do bieżącego oznaczania zdarzeń oraz automatyczną synchronizację stanu urządzenia mobilnego z programem na PC dzięki połączeniu z siecią internetową. Innowacyjność rozwiązania polega głównie na wykorzystaniu technologii „tagowania” zdarzeń oraz opracowaniu nowoczesnego interfejsu programowania. Produkt będzie sprzedawany w wersji desktopowej, a następnie jako aplikacja w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa).

Proxilog

To spółka, która powstała w październiku 2015 roku. Zajmuje się opracowaniem i sprzedażą systemu informatycznego PROXILOG WMCS  do zarządzania i sterowania procesami logistycznymi z wykorzystaniem elementów automatyki i rozwiązań specjalistycznych. Nowy system tworzony jest na bazie systemu zarządzania magazynami  w połączeniu z systemem kontroli przepływu materiałów. System przeznaczony jest dla przedsiębiorstw działających w branży logistyki i zarządzania magazynami. Innowacyjność rozwiązania polega na rozwijaniu złożonego systemu informatycznego, integrującego podsystemy zarządzania pracą magazynu, sterowania przepływami towarów oraz automatyki, z modułową budową umożliwiającą rozbudowę systemów innych producentów. Oprogramowanie to wyróżnia się wielopoziomową i „przeźroczystą” integracją z systemami zarządzania pracą magazynu (WMS) oraz z oprogramowaniem zarządzającym klasy ERP oraz innych klas, stosowanych aktualnie u klienta.

Spółki zostały wsparte w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Komentowanie jest wyłączone.