Euro Energy System nowa informatyczna spółka!

Nowa spółka w Akceleratorze! Euro Energy System, dzięki systemom informatycznym, pomoże w podejmowania decyzji w spółkach ciepłowniczych!

Spółka powstała w listopadzie 2015 roku. Celem działalności spółki jest tworzenie i wdrażanie dedykowanych systemów informatycznych służących wsparciu procesu podejmowania decyzji w spółkach ciepłowniczych, opartych na wieloczynnikowej analizie funkcjonowania systemu ciepłowniczego w określonym regionie kraju. Głównym składnikiem systemu informatycznego będzie model matematyczny sieci infrastruktury, który będzie charakteryzował się znacznym zakresem uniwersalności – powtarzalności w zastosowaniach u kolejnych klientów. Projektowany system to narzędzie informatyczne, którego podstawowym obszarem wykorzystania będą średnio- i długoterminowe analizy funkcjonowania systemu ciepłowniczego w określonym regionie geograficznym kraju, zawierające mapę synoptyczną sieci ciepłowniczej. Innowacyjność tego rozwiązania polega na zastosowaniu metod znanych raczej z badań naukowych, w szczególności badań operacyjnych, do procesu analizy biznesowej. Oferta produktowa spółki będzie obejmować dwa główne składniki: sprzedaż pełnego systemu informatycznego umożliwiającego zamodelowanie konkretnej inwestycji w spółce ciepłowniczej i zaproponowanie pakietu optymalnych decyzji oraz usługi konsultingowe związane z wykorzystaniem projektowanego systemu w celu rozwiązywania dedykowanych zagadnień związanych z wytwarzaniem i przesyłem ciepła.

Komentowanie jest wyłączone.