Grudniowe innowacje – cztery nowe spółki!

Grudzień przyniósł ze sobą wiele nowych innowacyjnych pomysłów. Pierwsza z nich – Globe of Things! wprowadza na rynek system informatyczny do zarządzania przesyłem mediów i aktywnej obsługi awarii sieci  ciepłowniczych, gazowych i energetycznych. Druga – Game Code Lab tworzy aplikację do wspomagania nauki programowania wizualnego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Trzecia – e-See Assist tworzy i wprowadza na rynek urządzenia wspomagające osoby niewidome i niedowidzące w codziennym życiu. Ostatnia – IDDMedical – projektuje i produkuje zespół narzędzi poszerzających możliwości diagnostyczne aparatów rezonansu magnetycznego.

Poniżej informacje na temat każdej ze spółek:

Globe of Things

Celem jej działalności jest wprowadzenie na rynek systemu informatycznego do zarządzania przesyłem mediów i aktywnej obsługi awarii sieci infrastruktury technicznej, takich jak sieci ciepłownicze, gazowe i energetyczne. Planowany produkt to system informatyczny, którego cechy technologiczne i przeznaczenie różnią się znacząco od obecnie stosowanych na rynku, głównie poprzez wykorzystanie wiedzy z obszaru systemów informacji geograficznej oraz geodezji. Projektowany system zostanie zbudowany na bazie systemu informacji geograficznej (GIS), a zarazem będzie wykorzystywał dane zbierane przez dedykowane systemy telemetryczne (agregacja danych) do ich wyświetlania na mapie w  czasie rzeczywistym, z dokładnym geodezyjnym umiejscowieniem w  terenie. Dzięki wykorzystaniu technik informatycznych oraz geodezyjnej powstanie innowacyjny produkt, który połączy w sobie dane geodezyjne z telemetrią i obsługą informatyczną na mapie. System umożliwi monitorowanie on-line stanu infrastruktury technicznej (np. węzłów sieci ciepłowniczej lub wodociągowej) oraz wykrywanie anomalii zdefiniowanych wcześniej parametrów przesyłu mediów (np. wykrywanie awarii). Oferta produktowa będzie polegać na tworzeniu dedykowanego systemu informatycznego oraz sprzedaż licencji na korzystanie z systemu.

Game Code Lab

Spółka tworzy aplikację w formie wieloplatformowego oprogramowania do wspomagania nauki programowania wizualnego, przeznaczonego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Koncepcja produktu zakłada udostępnienie w aplikacji, opracowanej jako gra komputerowa, metod i narzędzi zdobywania wiedzy i umiejętności, aby już na etapie wczesnoszkolnym, czyli w pierwszych klasach szkoły podstawowej, rozwijać umiejętności zwiększające szanse uczniów na kolejnych etapach nauki. Kluczowym elementem gry będzie wizualny język do nauki programowania, który poprzez zabawę i ćwiczenia będzie jednocześnie pozwalał poznawać koncepcje informatyczne i elementy logiki, a przez to rozwijał umiejętność kreatywnego myślenia. Projekt jest odpowiedzią na odczuwany w gospodarce brak specjalistów posiadających znajomość nowoczesnych technologii, rozumiejących i potrafiących stosować rozwiązania z zakresu informatyki. Wynika to z pogłębiającej się luki między potrzebami rynku pracy, a aktualnym modelem edukacji i przygotowania do zawodu, w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania metod i technik informatycznych do przetwarzania danych, a więc szeroko rozumianego programowania. W aplikacji będzie wykorzystane unikalne oprogramowanie przeznaczone oraz przygotowane specjalnie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Aplikacja będzie udostępniona klientom indywidualnym jako gra na platformach mobilnych oraz w wersji komercyjnej dla instytucji edukacyjnych.

e-See Assist

Jej celem jest dokończenie prac badawczo-rozwojowych oraz szybkie wprowadzenie na rynek urządzenia wspomagającego osoby niewidome i niedowidzące w codziennym życiu. E-Ring, bo taką roboczą nazwę nosi nowy produkt, to urządzenie mobilne. Do jego najważniejszych właściwości należeć będzie: odczytywanie tekstu w czasie rzeczywistym, nawigacja wewnątrz budynku, rozpoznawanie przedmiotów w oparciu o technologię Bluetooth Low Energy – beaconów, a także rozpoznawanie kolorów, obiektów oraz kształtów. Obecnie 285 mln ludzi na świecie dotkniętych jest wadą lub utratą wzroku, jednak wciąż brakuje nowoczesnych, przenośnych urządzeń ułatwiających im codzienne funkcjonowanie. Dzięki technologii zastosowanej w E-Ring będą mogły stać się bardziej samodzielne i niezależne.

IDDMedical

Spółka została założona w oparciu o pomysł pn. „Innowacyjne badania rezonansem magnetycznym (MRI) stawów kończyn dolnych w obciążeniu i wymuszonym ułożeniu”.

Jej celem jest projektowanie i produkcja zespołu narzędzi poszerzających możliwości diagnostyczne aparatów rezonansu magnetycznego (MRI). Zakres zastosowania produktów pozwoli na efektywne wykorzystanie funkcjonalności aparatów MRI w diagnostyce uszkodzeń struktur anatomicznych w obrębie kończyn dolnych. Badanie rezonansem magnetycznym należy do grupy najnowszych, najbardziej precyzyjnych, a zarazem coraz bardziej dostępnych metod diagnostycznych w medycynie. Rosnąca powszechność metody wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu projektu. Zgodnie z zamierzeniem pomysłodawców, nowe rozwiązanie wzbogaci, poszerzy i unowocześni obecnie dostępne możliwości i funkcje aparatów MRI.

Synergia profesjonalnego podejścia technicznego z wiedzą medyczną i doświadczeniem na tym polu jest kluczowym czynnikiem, aby skutecznie zrealizować założenia projektu. Opracowany przez pomysłodawców przestrzenny model 3D platformy doskonale odwzorowuje sposób i ideę działania przyrządu, będącego przedmiotem działalności spółki. Model ten posłuży jako podstawa do dalszych działań badawczo-rozwojowych projektu, aby w efekcie końcowym przygotować wersję produkcyjną.

Komentowanie jest wyłączone.