IT-Factory – nowy informatyczny pomysł!

Wraz z końcem roku 2014 w gronie spółek technologicznych Akceleratora pojawia się kolejny innowacyjny pomysł. Tym razem jest to firma, która zaproponowała nowe rozwiązania w dziedzinie informatyki!

IT-Factory to firma utworzona w grudniu 2014. Jej misją jest uzyskanie pozycji lidera na rynku mobilnych systemów opartych o nawigację wewnątrzbudynkową i smartfony w zakresie ewakuacji wewnątrz budynków oraz w ich otoczeniu, monitorowania obecności pracowników (np. czasu pracy) oraz promocji produktów i usług. W tym celu tworzy rozwiązania dedykowane dla centrów handlowych, hoteli oraz biurowców, które opierają się na silniku nawigacji i czterech aplikacjach, z których kluczową jest aplikacja iEvacuation. Spółka dąży do tego, aby rozpowszechnić i skomercjalizować swój główny produkt, jakim jest mobilny system ewakuacji i nawigacji wewnątrz budynków. Dlatego też dostosowuje go do indywidualnych potrzeb klienta, a także do poszczególnych typów budynków i nowych rynków (centra handlowe, biurowce, hotele, a w późniejszym okresie również lotniska, magazyny, dworce, centra logistyczne i szpitale). IT-Factory stale rozwija swoje produkty pod kątem szczególnych zastosowań, np. dla celów eventowych (konferencje, kongresy, sympozja, koncerty, mecze, zawody sportowe itp.).

Projekt „Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum”, który wspiera innowacyjne pomysły młodych przedsiębiorców, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Komentowanie jest wyłączone.