Medycyna i Informatyka będą współdziałać!

20 marca 2015 na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum odbyła się konferencja pod hasłem „Nowe wyzwania dla medycyny i informatyki”. Spotkanie poświęcone było możliwościom, jakie postęp technologiczny i technologie cyfrowe niosą dla rozwoju współczesnej medycyny. W czasie konferencji zachęcano do wykorzystywania innowacyjnych pomysłów w medycynie, tak jak robi to sam  „Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum”.

Znanym powszechnie niedostatkiem polskiej służby zdrowia jest brak baz danych z których można byłoby czerpać wiedzę o historii choroby i sposobach leczenia pacjenta. Każda wizyta rozpoczyna się od wywiadu lekarskiego, a to powoduje niepotrzebną stratę czasu i pieniędzy. Dostępne na rynku bazy danych nie są kompatybilne i nie umożliwiają wymianę informacji.

Budżet przeznaczony na opiekę zdrowotną w Polsce to ok. 80 mld zł, razem z pieniędzmi tzw. szarej strefy to ok. 100 mld zł. Efektywność zagospodarowania tych środków budzi jednak sporo wątpliwości.

Jednym z nowoczesnym rozwiązań, mogącym sprostać wyzwaniom, przed jakimi stoi polski i śląski system służby zdrowia jest telemedycyna, która pozwala uniknąć kosztów hotelowych w szpitalu, bo nie każdy pacjent musi koniecznie na czas terapii w takiej placówce przebywać; zapewnia kontakt z lekarzem/pielęgniarką za pośrednictwem systemu audio-wideo; umożliwia zdalny monitoring pacjenta.

W przypadku telemedycyny kluczowym pytaniem jest: jak zabezpieczyć dane medyczne, należące do tzw. danych wrażliwych pacjenta? W chwili obecnej wiele z zakładów opieki zdrowotnej próbuje wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodny z wytycznymi międzynarodowego standardu ISO/IEC 27001:2013. Standard ten jest podstawą do wdrożenia niezbędnych rozwiązań organizacyjnych, administracyjnych, finansowych i proceduralnych w zakresie zabezpieczania danych medycznych.

W takim systemie bowiem musimy mieć pewność, iż nasze dane jako pacjentów:

Będą poufne – informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieautoryzowanym osobom i podmiotom,

– Integralne – dane nie zostaną zmienione, zafałszowane lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,

– Dostępne – do danych medycznych dostęp będą miały jedynie uprawnione osoby w założonym czasie.

Na konferencji poruszono również tematykę możliwości, jakie otwierają się przed współczesną medycyną za sprawą technologii 3D. Tego typu technologie doskonale sprawdzają się w diagnostyce, np. drobnych naczyń krwionośnych na całej ich długości, czy też krążenia mózgowego.

W spotkaniu wzięli udział m. in. dr n. med. Jarosław Derejczyk – konsultant wojewódzki ds. geriatrii, prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień – Dyrektor Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Kliniki Hematologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Marek Ujejski z Departamentu Informatyki Narodowego Funduszu Zdrowia, a także przedstawiciele firm informatycznych i instytucji wspierających rozwój nowych technologii.

Materiały z konferencji do pobrania poniżej:

Komentowanie jest wyłączone.