Nowa platforma informatyczna w monitorowaniu miast – Hyper View!

Wraz z końcem roku Akcelerator przyspieszył, wspierając raz za razem nowe innowacyjne pomysły. Kolejny z dziedziny informatyki i innowacji należy do spółki Hyper view!

Hyper View tworzy platformę informatyczną, której zadaniem jest wspomaganie systemów zarządzania miastem poprzez integrowanie informacji o zdarzeniach i procesach występujących w jego infrastrukturze i przestrzeni. HyperView wspiera tworzenie miast inteligentnych i przyjaznych mieszkańcom. Łączy klasyczne technologie informacyjne: bazy danych, rejestracja informacji i zjawisk, wizualizacja informacji w ramach specjalnych konsol z bardziej zaawansowanymi technikami, jak: automatyczna analiza wideo, internet rzeczy lub graficzne modele probabilistyczne. Innowacyjne rozwiązania platformy HyperView poprawiają stan bezpieczeństwa w miastach, usprawniają działanie służb operacyjnych i jednostek zarządzania kryzysowego, podnoszą jakość i dostępność usług publicznych oraz włączają mieszkańców w procesy planowania i podejmowania decyzji.

Poza przestrzenią publiczną, rozwiązania HyperView mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa produkcyjne, dostawców usług i sieci handlowe.

Komentowanie jest wyłączone.