O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Polscy specjaliści od dawna podbijają Europę i świat, a ich wynalazki cieszą się uznaniem na całym świecie. Mimo to jako kraj nadal nie wypadamy najlepiej pod względem innowacyjności gospodarki. Powodem tego nie jest brak potencjału i pomysłów na nowoczesne technologie, ale problem z pozyskaniem środków na ich dofinansowanie. Nieważne jak innowacyjne byłyby idee młodych przedsiębiorców – bez kapitału nie będą mogły się rozwijać. Oprócz własnych środków, potrzebnych na rozpoczęcie działalności, przedsiębiorca musi posiadać też dostateczną wiedzę jak rozwinąć i skomercjalizować swój wynalazek. Gdzie zatem szukać wsparcia w dobie kiedy niewiele instytucji decyduje się pomóc początkującym przedsiębiorcom?

Euro-Centrum, jako katowicka instytucja otoczenia biznesu i wyspecjalizowany ośrodek innowacyjności, uruchomiła projekt „Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum”, który pomoże kolejnym innowacyjnym pomysłodawcom rozwinąć skrzydła w świecie biznesu!

Celem projektu „Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum” jest utworzenie 12 przedsiębiorstw, działających na bazie innowacyjnych pomysłów w dziedzinach:

 • odnawialnych źródeł energii
 • ochrony środowiska
 • biotechnologii
 • chemii
 • ICT
 • medycyny

Akcelerator poszukuje osób, które wykażą się oryginalnością, dużą determinacją oraz w pełni zaangażują się w realizację twórczych pomysłów. Pomoże im w tym profesjonalny zespół ekspertów Euro-Centrum, który zdobywał doświadczenie m.in. przy realizacji projektu „Kapitał dla energii”, w efekcie którego utworzono 12 technologicznych spółek.

Adresatami projektu są:

 • pomysłodawcy (osoby fizyczne) zainteresowani założeniem nowej firmy na bazie zgłoszonego do nas innowacyjnego pomysłu, który nie był dotychczas przedmiotem obrotu komercyjnego,
 • przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich, którzy planują komercjalizację wyników swoich badań i wynalazków,
 • przyszli przedsiębiorcy oraz właściciele już istniejących, młodych firm, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania.

Akcelerator wesprze finansowo najlepsze pomysły w kwocie nawet do 200 tysięcy euro. Oprócz tego zapewni pomysłodawcy także wsparcie doradcze, prawne i organizacyjne, niezbędne przy zakładaniu firmy i wprowadzaniu produktu na rynek. Przyszli przedsiębiorcy będą mogli korzystać z doświadczenia ekspertów, a ich spółki znajdą swoje siedziby na terenie Parku Euro-Centrum.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku i współfinansowany jest ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Informacje w pigułce:

Projekt: „Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum” jest realizowany przez Euro-Centrum w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej.

Cel: Jego celem jest pomoc w powstawaniu innowacyjnych przedsiębiorstw w szczególności w branżach nowoczesnych technologii w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, biotechnologii, chemii, ICT i medycyny.

Efekt: Dzięki Akceleratorowi Technologicznemu 20 innowacyjnych pomysłów zostanie poddanych dokładnej analizie pod względem poziomu innowacyjności, czystości patentowej, potencjału komercyjnego i opłacalności wejścia kapitałowego. W efekcie dalszych prac, obejmujących analizę rynku, opracowanie biznesplanu i pomoc w przygotowaniu prototypu, utworzonych zostanie 12  innowacyjnych przedsiębiorstw.

 • Wartość projektu: 10 490 000,00 zł
 • Dofinansowanie z EFRR: 10 000 000,00 zł
 • Czas realizacji: od  stycznia 2014 do grudnia 2015

Komentowanie jest wyłączone.