OFERTA

OFERTA

Badania i analizy pomysłu:

 • badanie poziomu innowacyjności
 • badanie czystości patentowej
 • analiza rynku innowacyjnego rozwiązania
 • opracowanie Biznes Planu i Studium Wykonalności
 • doradztwo i pomoc prawną w rozpoczęciu działalności gospodarczej
 • testowanie i ocena nowego produktu
 • dostęp do technologii, niezależnych ekspertów oraz wiedzy i rynków globalnych
 • dostęp do infrastruktury laboratoryjnej, biurowej, magazynowej i szkoleniowej

Wejście kapitałowe:

 • uzgodnienie zasad wejścia kapitałowego
 • kluczowe elementy strategii wejścia
 • strategia wyjścia
 • dokapitalizowanie w kwocie maksymalnie do 200 000 euro

Comments are closed