SPÓŁKI

SPÓŁKI

IDDMedical

Spółka została założona w grudniu 2015r. w oparciu o pomysł pn. „Innowacyjne badania rezonansem magnetycznym (MRI) stawów kończyn dolnych w obciążeniu i wymuszonym ułożeniu”.

Jej celem jest projektowanie i produkcja zespołu narzędzi poszerzających możliwości diagnostyczne aparatów rezonansu magnetycznego (MRI). Zakres zastosowania produktów pozwoli na efektywne wykorzystanie funkcjonalności aparatów MRI w diagnostyce uszkodzeń struktur anatomicznych w obrębie kończyn dolnych. Badanie rezonansem magnetycznym należy do grupy najnowszych, najbardziej precyzyjnych, a zarazem coraz bardziej dostępnych metod diagnostycznych w medycynie. Rosnąca powszechność metody wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu projektu. Zgodnie z zamierzeniem pomysłodawców, nowe rozwiązanie wzbogaci, poszerzy i unowocześni obecnie dostępne możliwości i funkcje aparatów MRI.

Synergia profesjonalnego podejścia technicznego z wiedzą medyczną i doświadczeniem na tym polu jest kluczowym czynnikiem, aby skutecznie zrealizować założenia projektu. Opracowany przez pomysłodawców przestrzenny model 3D platformy doskonale odwzorowuje sposób i ideę działania przyrządu, będącego przedmiotem działalności spółki. Model ten posłuży jako podstawa do dalszych działań badawczo-rozwojowych projektu, aby w efekcie końcowym przygotować wersję produkcyjną.

e-See Assist

Spółka została założona w grudniu 2015 roku. Jej celem jest dokończenie prac badawczo-rozwojowych oraz szybkie wprowadzenie na rynek urządzenia wspomagającego osoby niewidome i niedowidzące w codziennym życiu. E-Ring, bo taką roboczą nazwę nosi nowy produkt, to urządzenie mobilne. Do jego najważniejszych właściwości należeć będzie: odczytywanie tekstu w czasie rzeczywistym, nawigacja wewnątrz budynku, rozpoznawanie przedmiotów w oparciu o technologię Bluetooth Low Energy – beaconów, a także rozpoznawanie kolorów, obiektów oraz kształtów. Obecnie 285 mln ludzi na świecie dotkniętych jest wadą lub utratą wzroku, jednak wciąż brakuje nowoczesnych, przenośnych urządzeń ułatwiających im codzienne funkcjonowanie. Dzięki technologii zastosowanej w E-Ring będą mogły stać się bardziej samodzielne i niezależne.

 www.eseeassist.com

Game Code Lab

To spółka powstała w grudniu 2015 roku. Tworzy aplikację w formie wieloplatformowego oprogramowania do wspomagania nauki programowania wizualnego, przeznaczonego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Koncepcja produktu zakłada udostępnienie w aplikacji, opracowanej jako gra komputerowa, metod i narzędzi zdobywania wiedzy i umiejętności, aby już na etapie wczesnoszkolnym, czyli w pierwszych klasach szkoły podstawowej, rozwijać umiejętności zwiększające szanse uczniów na kolejnych etapach nauki. Kluczowym elementem gry będzie wizualny język do nauki programowania, który poprzez zabawę i ćwiczenia będzie jednocześnie pozwalał poznawać koncepcje informatyczne i elementy logiki, a przez to rozwijał umiejętność kreatywnego myślenia. Projekt jest odpowiedzią na odczuwany w gospodarce brak specjalistów posiadających znajomość nowoczesnych technologii, rozumiejących i potrafiących stosować rozwiązania z zakresu informatyki. Wynika to z pogłębiającej się luki między potrzebami rynku pracy, a aktualnym modelem edukacji i przygotowania do zawodu, w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania metod i technik informatycznych do przetwarzania danych, a więc szeroko rozumianego programowania. W aplikacji będzie wykorzystane unikalne oprogramowanie przeznaczone oraz przygotowane specjalnie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Aplikacja będzie udostępniona klientom indywidualnym jako gra na platformach mobilnych oraz w wersji komercyjnej dla instytucji edukacyjnych.

Globe of Things

To spółka utworzona w grudniu 2015 roku z siedzibą w Olsztynie. Celem jej działalności jest wprowadzenie na rynek systemu informatycznego do zarządzania przesyłem mediów i aktywnej obsługi awarii sieci infrastruktury technicznej, takich jak sieci ciepłownicze, gazowe i energetyczne. Planowany produkt to system informatyczny, którego cechy technologiczne i przeznaczenie różnią się znacząco od obecnie stosowanych na rynku, głównie poprzez wykorzystanie wiedzy z obszaru systemów informacji geograficznej oraz geodezji. Projektowany system zostanie zbudowany na bazie systemu informacji geograficznej (GIS), a zarazem będzie wykorzystywał dane zbierane przez dedykowane systemy telemetryczne (agregacja danych) do ich wyświetlania na mapie w  czasie rzeczywistym, z dokładnym geodezyjnym umiejscowieniem w  terenie. Dzięki wykorzystaniu technik informatycznych oraz geodezyjnej powstanie innowacyjny produkt, który połączy w sobie dane geodezyjne z telemetrią i obsługą informatyczną na mapie. System umożliwi monitorowanie on-line stanu infrastruktury technicznej (np. węzłów sieci ciepłowniczej lub wodociągowej) oraz wykrywanie anomalii zdefiniowanych wcześniej parametrów przesyłu mediów (np. wykrywanie awarii). Oferta produktowa będzie polegać na tworzeniu dedykowanego systemu informatycznego oraz sprzedaż licencji na korzystanie z systemu.

Euro Energy System

Spółka powstała w listopadzie 2015 roku. Celem działalności spółki jest tworzenie i wdrażanie dedykowanych systemów informatycznych służących wsparciu procesu podejmowania decyzji w spółkach ciepłowniczych, opartych na wieloczynnikowej analizie funkcjonowania systemu ciepłowniczego w określonym regionie kraju. Głównym składnikiem systemu informatycznego będzie model matematyczny sieci infrastruktury, który będzie charakteryzował się znacznym zakresem uniwersalności – powtarzalności w zastosowaniach u kolejnych klientów. Projektowany system to narzędzie informatyczne, którego podstawowym obszarem wykorzystania będą średnio- i długoterminowe analizy funkcjonowania systemu ciepłowniczego w określonym regionie geograficznym kraju, zawierające mapę synoptyczną sieci ciepłowniczej. Innowacyjność tego rozwiązania polega na zastosowaniu metod znanych raczej z badań naukowych, w szczególności badań operacyjnych, do procesu analizy biznesowej. Oferta produktowa spółki będzie obejmować dwa główne składniki: sprzedaż pełnego systemu informatycznego umożliwiającego zamodelowanie konkretnej inwestycji w spółce ciepłowniczej i zaproponowanie pakietu optymalnych decyzji oraz usługi konsultingowe związane z wykorzystaniem projektowanego systemu w celu rozwiązywania dedykowanych zagadnień związanych z wytwarzaniem i przesyłem ciepła.

Sport Live Tag

To spółka powstała w październiku 2015 roku, zajmująca się opracowywaniem i sprzedażą aplikacji, która wykorzystywana jest do analizy wideo gier zespołowych. Aplikacja wykorzystuje najnowsze rozwiązania w dziedzinie technologii wideo, w tym możliwość oznaczania („tagowania”) zdarzeń na żywo, podział na część prezentacji z użyciem technologii Java FX oraz części przetwarzania wideo z użyciem środowiska „gstreamer”. Rozwiązanie może również wykorzystywać aplikacje mobilne do bieżącego oznaczania zdarzeń oraz automatyczną synchronizację stanu urządzenia mobilnego z programem na PC dzięki połączeniu z siecią internetową. Innowacyjność rozwiązania polega głównie na wykorzystaniu technologii „tagowania” zdarzeń oraz opracowaniu nowoczesnego interfejsu programowania. Produkt będzie sprzedawany w wersji desktopowej, a następnie jako aplikacja w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa).

Proxilog

To spółka, która powstała w październiku 2015 roku. Zajmuje się opracowaniem i sprzedażą systemu informatycznego PROXILOG WMCS  do zarządzania i sterowania procesami logistycznymi z wykorzystaniem elementów automatyki i rozwiązań specjalistycznych. Nowy system tworzony jest na bazie systemu zarządzania magazynami  w połączeniu z systemem kontroli przepływu materiałów. System przeznaczony jest dla przedsiębiorstw działających w branży logistyki i zarządzania magazynami. Innowacyjność rozwiązania polega na rozwijaniu złożonego systemu informatycznego, integrującego podsystemy zarządzania pracą magazynu, sterowania przepływami towarów oraz automatyki, z modułową budową umożliwiającą rozbudowę systemów innych producentów. Oprogramowanie to wyróżnia się wielopoziomową i „przeźroczystą” integracją z systemami zarządzania pracą magazynu (WMS) oraz z oprogramowaniem zarządzającym klasy ERP oraz innych klas, stosowanych aktualnie u klienta.

www.proxilog.pl

Vent Term

Spółka powstała w kwietniu 2015 i zajmuje się produkcją i sprzedażą modułowych kształtek wentylacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych, stosowanych w układach wentylacji mechanicznej w budynkach. Innowacyjne w tworzonych produktach jest to, iż korzystając zaledwie z siedmiu elementów, można złożyć dowolny rodzaj kształtki wentylacyjnej według potrzeb projektanta układu wentylacyjnego. Rozwiązanie takie daje zarówno projektantom, jak i instalatorom wentylacji, niespotykaną dotąd elastyczność w projektowaniu oraz wykonaniu instalacji. Ponadto rozwiązanie to pomaga uprościć proces produkcji oraz dostosować go do indywidualnych potrzeb klienta, przez co znacznie zwiększa się efektywność tego procesu oraz skraca czas operacji. Pomysłodawcą rozwiązania jest firma „Ground-Therm” Sp. z o.o. z Gliwic, która zajmuje się opracowaniem systemowych rozwiązań wentylacyjnych dla budynków energooszczędnych oraz pasywnych.

PNTW

To spółka powstała w lutym 2015 roku, której misją jest uzyskanie pozycji lidera na rynku systemów wspomagających opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Systemy te zapewniają automatyczną informację na bieżąco o stanie chorej, monitorowanej osoby (np. rozpoznając sytuacje niebezpieczne). Pozwala to na prowadzenie przez takie osoby, szczególnie starsze, dotychczasowego trybu życia oraz zapewnia ich mobilność poprzez monitorowanie w otwartych przestrzeniach. Jednocześnie firma oferuje stałą opiekę i kontakt z najbliższymi, przy braku konieczności instalacji specjalizowanego sprzętu w domu. Celem głównym, spółki jest komercyjne rozpowszechnienie produktu mobilnego systemu monitorowania osób starszych i niepełnosprawnych.

HyperView

Powstała w grudniu 2014 roku. Tworzy platformę informatyczną, której zadaniem jest wspomaganie systemów zarządzania miastem poprzez integrowanie informacji o zdarzeniach i procesach występujących w jego infrastrukturze i przestrzeni. HyperView wspiera tworzenie miast inteligentnych i przyjaznych mieszkańcom. Łączy klasyczne technologie informacyjne: bazy danych, rejestracja informacji i zjawisk, wizualizacja informacji w ramach specjalnych konsol z bardziej zaawansowanymi technikami, jak: automatyczna analiza wideo, internet rzeczy lub graficzne modele probabilistyczne. Innowacyjne rozwiązania platformy HyperView poprawiają stan bezpieczeństwa w miastach, usprawniają działanie służb operacyjnych i jednostek zarządzania kryzysowego, podnoszą jakość i dostępność usług publicznych oraz włączają mieszkańców w procesy planowania i podejmowania decyzji.

Poza przestrzenią publiczną, rozwiązania HyperView mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa produkcyjne, dostawców usług i sieci handlowe.

Oner Carbon

Spółka „Oner Carbon” została utworzona grudniu 2014 roku. Celem jej działalności jest produkcja wyposażenia medycznego do aktywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W procesie produkcji zostanie zastosowana nowoczesna technologia kompozytów zbrojonych włóknem węglowym, a sam produkt będzie dostosowany do potrzeb klientów, dzięki możliwości regulacji rozmiarów i ustawień. Personalizacja produktu w połączeniu z  konkurencyjną ceną ma stanowić najważniejszy element atrakcyjności, wyróżniający produkt na tle produktów firm konkurencyjnych. Siedzibą spółki będą Puławy.

www.onercarbon.pl

IT-Factory

IT-Factory to firma utworzona w grudniu 2014. Jej misją jest uzyskanie pozycji lidera na rynku mobilnych systemów opartych o nawigację wewnątrzbudynkową i smartfony w zakresie ewakuacji wewnątrz budynków oraz w ich otoczeniu, monitorowania obecności pracowników (np. czasu pracy) oraz promocji produktów i usług. W tym celu tworzy rozwiązania dedykowane dla centrów handlowych, hoteli oraz biurowców, które opierają się na silniku nawigacji i czterech aplikacjach, z których kluczową jest aplikacja iEvacuation. Spółka dąży do tego, aby rozpowszechnić i skomercjalizować swój główny produkt, jakim jest mobilny system ewakuacji i nawigacji wewnątrz budynków. Dlatego też dostosowuje go do indywidualnych potrzeb klienta, a także do poszczególnych typów budynków i nowych rynków (centra handlowe, biurowce, hotele, a w późniejszym okresie również lotniska, magazyny, dworce, centra logistyczne i szpitale). IT-Factory stale rozwija swoje produkty pod kątem szczególnych zastosowań, np. dla celów eventowych (konferencje, kongresy, sympozja, koncerty, mecze, zawody sportowe itp.).

www.itfactory.net.pl

Komentowanie jest wyłączone.