ADRESACI

ADRESACI

Adresatami projektu są:

  • pomysłodawcy (osoby fizyczne) zainteresowani założeniem nowej firmy na bazie zgłoszonego do nas innowacyjnego pomysłu, który nie był dotychczas przedmiotem obrotu komercyjnego,
  • przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich, którzy planują komercjalizację wyników swoich badań i wynalazków,
  • przyszli przedsiębiorcy oraz właściciele już istniejących, młodych firm, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania.

Akcelerator wspiera innowacyjne pomysły w dziedzinach:

  • odnawialnych źródeł energii,
  • ochrony środowiska,
  • biotechnologii,
  • chemii,
  • ICT,
  • medycyny.

Komentowanie jest wyłączone.