IDDMedical wieści sukces pierwszych prototypowych badań!

IDDMedical, czyli spółka wsparta przez „Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum” udowodniła, że innowacje w medycynie są potrzebne i się sprawdzają!

Założeniem pomysłodawców było stworzenie nowatorskiego urządzenia, które pozwoli na znaczne poszerzenie zakresu obecnie dostępnych badań rezonansem magnetycznym. Poprzez uzyskanie bardziej precyzyjnych obrazów, dzięki unieruchomieniu i odpowiednim ustawieniu kończyn,  lekarz prowadzący oraz radiolog mogą szybciej i trafniej postawić diagnozę i ocenić faktyczny stan danej struktury anatomicznej w nodze.

Tak IDDMedical Sp. z o.o. stworzyła innowacyjną platformę do badań rezonansem kończyn dolnych pod obciążeniem i w pozycji wymuszonej. Ostatnio spółka przeprowadziła pierwsze badania na pacjentach.  Udało się przebadać w ten sposób więzadło krzyżowe przednie ACL wygojone po urazie i więzadło krzyżowe tylne PCL całkowicie niewydolne. Pacjentem była 24-letnia osoba, która posiadała dwa uszkodzone wiązadła.  Standardowe badanie kliniczne nie dawało informacji, które z wiązadeł jest słabsze. Dzięki rezonansowi magnetycznemu przy użyciu prototypu platformy udało się to ustalić i uchronić jedno z więzadeł przed operacją.

Przed spółką jeszcze wiele prób i badań klinicznych, aby maksymalnie wykorzystać funkcjonalność urządzenia, minimalizując jego parametry. Jednak pierwsze wyniki badań świadczą o skuteczności koncepcji i można je uznać za duży sukces projektu. Warunki jakie wymusza środowisko rezonansu magnetycznego są wielkim wyzwaniem dla konstruktorów.

Spółka powstała na bazie współpracy pomysłodawców z  Euro- Centrum w ramach działania 3.1 PO IG Akceleratora Technologicznego Euro-Centrum i współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Komentowanie jest wyłączone.