Startup Fest w Rotterdamie! Zgłoszenia do 7 kwietnia!

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy na konferencję organizowaną dla firm typu start-up, która odbędzie się od 23-28 maja 2016 r. w Rotterdamie. Zgłoszenia tylko do 7 kwietnia 2016!

Prezydencja holenderska w Radzie UE podjęła szereg działań integrujących europejski system funkcjonowania startupów – właśnie temu służy organizacja konferencji, która odbędzie się 23 maja w Centrum Erasmusa ds. Przedsiębiorczości w Rotterdamie oraz seria spotkań (3 moduły) w terminie 24-28 maj br. pod wspólną nazwą „Startup Fest”.

Holenderscy organizatorzy zapraszają przedstawicieli Państw V4 do udziału w spotkaniach. Ambasada RP potwierdziła gotowość zaangażowania się w przedsięwzięcie – w I Moduł, tzn. spotkanie firm V4 z holenderskimi inwestorami przy współpracy z Altex i Erasmus Centre oraz wytypowanie polskich startupów do udziału w tym wydarzeniu.

Tematyka konferencji uwzględnia cele, jakie wpisano w Memorandum o współpracy Państw Grupy Wyszehradzkiej w obszarze innowacji i startupów, podpisane w październiku 2015 r.

Konferencja przewidziana jest w sumie dla 40 startupów. Z uwagi na fakt, iż PARP została wskazana, jako partner do współpracy, informujemy o możliwości udziału w wydarzeniu. Zainteresowane startupy z branż: nowoczesne inteligentne technologie, przemysł rolno-spożywczy, technologie tele-informatyczne oraz z sektora medycznego, wodnego i energii prosimy o kontakt na adres mailowy: karolina_sobotka@parp.gov oraz ewa_jurkowska@parp.gov.pldo czwartku tj. 7 kwietnia br. godz. 16.00.

Otwarcie konferencji przez Ambasadora Czech o godz. 13.00, następnie wystąpienia/prezentacje startupów, spotkanie kończy się o 20.00  – szczegóły: http://www.axsmarkets.com/v4vc

Startupy pokrywają koszt udziału w konferencji we własnym zakresie (dojazd, ew. zakwaterowanie), następnie rejestrują się indywidualnie poprzez stronę internetową: https://www.axsmarkets.com/v4vc/Registration/Registration-Form-FM do 30 kwietniabr.

Firma Altex, w ramach komitetu przeglądowego dokona wstępnej preselekcji startupów (z udziałem Ambasady RP w Hadze oraz PARP).

Komentowanie jest wyłączone.